Úvodné, informačné stretnutie: 10. marca 2019 o 15:00


Nasledujúce stretnutia:

29. až 31.marec 2019
3. až 5. máj 2019
8. jún 2019
Seminár obnovy v Duchu
Seminár je čas hlbokej vnútornej premeny skrze lásku a moc Ducha Svätého.

Okrem prednášok, ktoré ťa uvedú do hlbšieho poznania celej Najsvätejšej Trojice, ale zvlášť Ducha Svätého a jeho konania, môžeš prijať modlitbu za vnútorné uzdravenie i oživenie Duchom. Ponúknutá cesta ti môže pomôcť nanovo vnímať seba, iných ľudí, prežívať lásku k Cirkvi, ale najmä zažiť obnovene živý vzťah s Bohom.

Kláštor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku sa stane tým miestom, kde toto môžeš zažiť.

Seminár bude viesť Mons. Peter Brodek so spoločenstvom Obnovy v Duchu Svätom.Kláštor v Hronskom Beňadiku
je prístupný všetkým úprimne hľadajúcim Božiu blízkosť,
a preto pobyt v kláštore nie je priamo spoplatnený,
je zabezpečovaný z milodarov.
Ďalšie informácie:
0911 958 334, krekanovao@gmail.com (Krekáňová Oľga)
0907 407 050, kmetzova@centrum.sk (Kmetzová Katarína)Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.