Aký má význam dar jazykov pre iného človeka?

Každá charizma je na službu. Aj mňa Duch Svätý buduje pre službu. Ak sa za mňa niekto modlí v dare jazykov, dostáva isté poznanie a formovanie. Ako má učiteľka náboženstva pracovať so satanistami po prvom zasvätení? Má ďalej učiť náboženstvo. Je to jej misia. Ako misionár, keď ide do Afriky... Misia spočíva vo výzve: „ Hlásaj slovo vhod i nevhod.“ Je potrebné modliť sa za nich a pristupovať k nim s veľkou láskou - láska je silnejšia ako smrť - oni sú pod zákonom smrti. Tou láskou aj malým gestom, obyčajným prejavom lásky sa začnú diať veľké veci. A zároveň sa má učiteľka riadiť kňazom.Na otázku odpovedal: Juraj Pluta
CHARIZMA 1/2014
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.