OTÁZKY A ODPOVEDE

Ďaľšie otázkyAký má význam dar jazykov pre iného človeka?
(odpovedá Juraj Pluta)

Často sú v spoločenstve odmietaní ľudia, ktorí majú psychický alebo duchovný problém. Ľudia v spoločenstvách sa im akoby vyhýbajú, boja sa ich prijať medzi seba. Je možné a vhodné, aby človek, ktorý má psychický alebo duchovný problém, chodil do spoločenstva , napríklad ak navštevuje exorcistu, u ktorého je v procese modlitieb exorcizmu?
(odpovedá Jozef Hegglin)

Čím sa vyznačuje modlitba v ChO?
(odpovedá Imrich Degro)

Čo je podstatou charizmatickej obnovy (ChO)?
(odpovedá Imrich Degro)

Čo robiť ak nepodporuje správca farnosti aktivity spoločenstva?
(odpovedá Juraj Pluta)

Čo robiť v situácii, ak má človek aj psychický aj duchovný problém? Ako pomôcť takému človeku?
(odpovedá Jozef Hegglin)

Katolíci prijali ChO od odlučených bratov. Jestvuje nejaký rozlišovaci prvok medzi nimi?
(odpovedá Imrich Degro)

Môžu silné traumy z minulosti poznačiť aj duchovno človeka alebo len psychiku? Ako to riešiť - ako pomôcť?
(odpovedá Jozef Hegglin)

Môžu v charizmatickom spoločenstve byť katolíci aj evanjelici?
(odpovedá Juraj Pluta)

Pre koho je určená ChO?
(odpovedá Imrich Degro)

V spoločenstvách medzi ľuďmi často zaznieva otázka, ako sa dá zistiť, či má človek duchovný problém alebo trpí psychickou poruchou. Dá sa to rozlíšiť?
(odpovedá Jozef Hegglin)

Známa je presvedčená, že jej posielam démonov, ale ja som nikdy nebola v ničom takom, čo mám robiť?
(odpovedá Juraj Pluta)Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.