Zodpovední za diecézu

Ferancová Elena
Krasinského 9
821 04 Bratislava
0905 335 854
mail: seminare.ev@gmail.com

Bratislavská arcidiecéza

Zoznam spoločenstievVaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.