Zodpovední za diecézu

Vdp.Kocian Václav
JAS–združenie pre kat. evanjelizáciu a obnovu v Duchu Svätom
J.C. Hronského 17
960 01 Zvolen
0903 571 499
mail: vacko13@gmail.com

Nemcová Viera
JAS–združenie pre kat. evanjelizáciu a obnovu v Duchu Svätom
J.C. Hronského 18
961 01 Zvolen
0910 978 956
mail: vierka.jas@zoznam.sk

Banskobystrická diecéza

Zoznam spoločenstievVaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.