Zodpovední za diecézu

Vdp.Gubala Anton
RKFÚ Madunice
922 42 Madunice
0905 512 749
mail: franton48@seznam.cz

Uhlík Štefan
Bosniacka 76
917 05 Modranka
0918 558 382
mail: stefanuhlik@caridi.sk

Trnavská arcidiecéza

Zoznam spoločenstiev

Fedák Peter, Piešťany
0918 628 804, fedak.peto@gmail.comVaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.