Zodpovední za diecézu

Bernátková Mária
Soblahovská 14
911 01 Trenčín
0903 585 586
mail: bernatkova.maria@gmail.com

Krekáňová Oľga
Novomeského 33
949 11 Nitra
037 7733 416, 0911 958 334
mail: krekanovao@gmail.com

Nitrianska diecéza

Zoznam spoločenstiev

Bachratá Gabriela, Krátka 730, Zeleneč
0902 172 850, gabriela.bachrata@gmail.com

Bartová Dana, Železničiarska 25, Zlaté Moravce
037 3810 128, 0905 371 047, dana.bartova@gmail.com

Bernátek Ján a Mária, Soblahovská 14, Trenčín
0903 585 586, bernatkova.maria@gmail.com

Boháčová Silvia, Golianovo 69, Golianovo
0907 390 600, silvia.sillerova@gmail.com

Borsuková Eva, Mayerova 403/24, Trenčianska Teplá
0903 368 109

Bosáková Božena, Duklianska 2, Zlaté Moravce
0944 049 951

Brídová Mária, Jurkovičova 28, Nitra
037 7735 224, 0903 894 985

Cibulová Ľubica, Vikárska 5/4, Nitra
0908 756 077, lubica.cibulova@gmail.com

Čagalová Mária, Novomeského 7, Nitra
0903 530 007

Čičmanová Anna, Duklianska 15, Šurany
0903 890 473, anna4cicmanova@gmail.com

Darnadi Vojtech, Vodná 4, Nitra
0911 143 002, darzv@post.sk

Demová Mária, Čajkovského 3, Zlaté Moravce
0905 324 210

Ďuračková Dagmar, Komenského 347/25, Dolné Vestenice
0915 889 522, d.durackova@centrum.sk

Ďurinová Darina, Nemčice 243, Topoľčany
0918 154 321

Filagová Janka, Dolná 21, Nitriansky Hrádok, Šurany
0908 571 463

Galbavý Michal a Mária, Železničná 17, Šaľa
0918 613 539, galbavy.michal@gmail.com

Galovič Pavol, Hurbanova 17, Zlaté Moravce
0902 163 819, galovic.p@gmail.com

Hamadová Mária, Škultétyho 8 , Nitra
0915 215 217, havama50@azet.sk

Hanáková Gabriela, Hornočermánska 77, Nitra
037 7418 781,, 0903 713 947, matiz@flynet.sk

Hoppanová Júlia, Radava 146, Radava
zuzan.kiri@post.sk

Chlebanová Anna, Skalická 8/9, Horné Srnie
0904 544 157

Chrenová Anna, Cintorínska 206, Obyce
0908 766 141

Chudo Pavel, Tajovského 231/ 14, Dubnica na Váhom
0902 202 812, padechu@gmail.com

Kmetzová Katarína, Červeňova 24, Nitra
037 7720 133, 0907 407 050

Kocinová Blanka, Schurmanova 9, Nitra
037 6506 883, 0905 121 203, blankakocinova@gmail.com

Králová Jarmila, Olivova 4, Párovské Háje
0911 942 983, jkralova2@gmail.com

Krekáňová Oľga, Novomeského 33, Nitra
037 7733 416, 0911 958 334, krekanovao@gmail.com

Krošláková Daniela, Ružová 72, Nitra
037 7414 808

Kutaková Anna, Veľká Mača 334, Veľká Mača
0905 243 313

Laho Miroslav, MDŽ 26, Šurany
0903 519 959, 0944 013 603

Levická Emília, Bizetova 35, Nitra
037 6517 269, 0903 454 380

Majerechová Lýdia, Tuchyňa 188, Tuchyňa
042 4466 711

Malík Vladimír, Jurkovičova 19/7, Nitra
0907 744 763

Margetín Milan, Nové Sady 256, Nové Sady
0904 533 579, m.margetin@gmail.com

Mikušová Marcela, A. Dubčeka 131/18, Partizánske
0910 317 077

Molnárová Viola, Čajkovského 5, Nitra
0949 709 929

Muková Anna, Novomeského 37, Nitra
0904 874 029, ankamukova@gmail.com

Naďová Anna, P.O. Hviezdoslava 33, Maňa
0905 949 882

Orgonášová Terézia, Čab 245, Čab
0907 735 657

Pastrnáková Helena, Mudrochova 17, Šurany
035 650 908, , 0917 059 350

Petrisková Anna, Hor.Ozorovce 210, Bánovce nad Bebravou
038 7608 393

Pilka Martin, Malý Lapáš 172, Malý Lapáš
0905 424 774, martinpilka@orangemail.sk

Poliaková Eva, Osvaldova 1491/3, Nitra
0903 887 727, evkapoli@gmail.com

Pozdechová Marta, Biovetská 54, Nitra
037 7418 559, 0903 121 894

Prosňanská Ľudmila, Športovcov 481 / 1, Nemšová
0911 590 381, gruchaloval@centrum.cz

Rafayová Veronika, Javorova 1, Nitra
037 7336 467

Schultzová Anna, Červený hrádok 141, Červený hrádok
0907 341 789

Siebrandová Jirka, Slatinská 1333/2, Bánovce nad Bebravou
0908 593 443

Stručková Jarmila, Topoľčianska 494, Veľké Ripňany
0902 697 809, lion006@orangemail.sk

Šlosárová Emília, Golianovo 296, Golianovo
0905 269 004, slosarova@svd.sk

Štefanková Lucia, Slnečná 14, Nová Baňa

Štrbová Katarína, Kamenárska 18, Nová Baňa
0918 567 670

Šutková Mária, Kpt.Nálepku 40, Levice
0908 808 630

Teplanová Andrea, Čulenova 66, Nitra
037 6323 207, 0907 751 826, ajateplanova@gmail.com

Trník Miroslav, M. Rázusa 2094/46, Topoľčany
0903 470 317Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.