Zodpovední za diecézu

Bernátková Mária
Soblahovská 14
911 01 Trenčín
0903 585 586
mail: bernatkova.maria@gmail.com

Krekáňová Oľga
Novomeského 33
949 11 Nitra
037 7733 416, 0911 958 334
mail: krekanovao@gmail.com

Nitrianska diecéza

Zoznam spoločenstiev

Bagin Miroslav, Partizánska 1280/10, Dubnica n/Váhom
0944 417 065, stanka.baginova@gmail.com

Bachratá Gabriela, Krátka 730, Zeleneč
0902 172 850, gabriela.bachrata@gmail.com

Barboriaková Eva, Paňa 138, pošta Veľký Cetín
0944 985 029, eva.barboriakova@hotmail.sk

Bartová Dana, Železničiarska 25, Zlaté Moravce
037 3810 128, 0905 371 047, dana.bartova@gmail.com

Bernátek Ján a Mária, Soblahovská 14, Trenčín
0903 585 586, bernatkova.maria@gmail.com

Bieliková Ľudmila, Horovce 205, Horovce
0902 372 930

Bosá Milada, Mateja Bela 27, Trenčín
0903 769 667

Brídová Mária, Jurkovičova 28, Nitra
037 7735 224, 0903 894 985

Brňák Peter, Horná Breznica 187, Lednické Rovne
0908 728 892, 0908 789 307, margitabrnakova@gmail.com

Cibulová Ľubica, Vikárska 5/4, Nitra
0908 756 077, lubica.cibulova@gmail.com

Čagalová Mária, Novomeského 7, Nitra
0903 530 007

Čičmanová Anna, Duklianska 15, Šurany
0903 890 473, anna4cicmanova@gmail.com

Darnadi Vojtech, Vodná 4, Nitra
0911 143 002, darzv@post.sk

Demová Mária, Čajkovského 3, Zlaté Moravce
0905 324 210

Ďuračková Dagmar, Komenského 347/25, Dolné Vestenice
0915 889 522, d.durackova@centrum.sk

Feranecová Lenka, T. Vansovej 2, Nové Zámky
0903 271 613, lenka.feranec@zoznam.sk

Filagová Janka, Dolná 21, Nitriansky Hrádok, Šurany
0908 571 463

Galbavý Michal a Mária, Železničná 17, Šaľa
0918 613 539, galbavy.michal@gmail.com

Galovič Pavol, Hurbanova 17, Zlaté Moravce
0902 163 819, galovic.p@gmail.com

Hamadová Mária, Škultétyho 8 , Nitra
0915 215 217, havama50@azet.sk

Hanáková Gabriela, Hornočermánska 77, Nitra
037 7418 781,, 0903 713 947, matiz@flynet.sk

Hoppanová Júlia, Radava 146, Radava
zuzan.kiri@post.sk

Chlebanová Anna, Skalická 8/9, Horné Srnie
0904 544 157

Chrenová Anna, Cintorínska 206, Obyce
0908 766 141

Chudo Pavel, Tajovského 231/ 14, Dubnica na Váhom
0902 202 812, padechu@gmail.com

Kmetzová Katarína, Červeňova 24, Nitra
037 7720 133, 0907 407 050, kmetzova@centrum.sk

Kocianová Mária, Mojmírova 7, Zlaté Moravce
0903 842 973

Kocinová Blanka, Schurmanova 9, Nitra
037 6506 883, 0905 121 203, blankakocinova@gmail.com

Kopencová Dana, M.Benku 2430, Topoľčany
0949 529 522

Krekáňová Oľga, Novomeského 33, Nitra
037 7733 416, 0911 958 334, krekanovao@gmail.com

Krošláková Daniela, Ružová 72, Nitra
037 7414 808

Kutaková Anna, Veľká Mača 334, Veľká Mača
0905 243 313

Laho Miroslav, MDŽ 26, Šurany
0903 519 959, 0944 013 603

Levická Emília, Bizetova 35, Nitra
037 6517 269, 0903 454 380

Malá Erika, Brezová 207/3, Čierne Kľačany
0905 586 471, erikamala207@gmail.com

Malík Vladimír, Jurkovičova 19/7, Nitra
0907 744 763

Margolienová Mária, Ruskovce 174, Ruskovce
0908 148 682, margolienova@gmail.com

Mikušová Marcela, A. Dubčeka 131/18, Partizánske
0910 317 077

Molnárová Viola, Čajkovského 5, Nitra
0949 709 929

Molnárová Katarína, Bizetova 6, Nitra
0911 288 405

Muková Anna, Novomeského 37, Nitra
0904 874 029, ankamukova@gmail.com

Naďová Anna, P.O. Hviezdoslava 33, Maňa
0905 949 882

Ondrejmišková Mária, Školská 286, Obyce
0905 692 302

Pastrnáková Helena, Mudrochova 17, Šurany
035 650 908, , 0917 059 350

Pilka Martin, Malý Lapáš 172, Malý Lapáš
0905 424 774, martinpilka@orangemail.sk

Poliaková Eva, Osvaldova 1491/3, Nitra
0903 887 727, evkapoli@gmail.com

Prosňanská Ľudmila, Športovcov 481 / 1, Nemšová
0911 590 381, gruchaloval@centrum.cz

Rafayová Veronika, Javorova 1, Nitra
037 7336 467

Siebrandová Jirka, Slatinská 1333/2, Bánovce nad Bebravou
0908 593 443

Šandrik Matej, Vystrkov 1147/1-34, Bánovce n/ Bebravou
0915 792 640

Šimor Peter, Svoradova 27, Nová Dubnica
0915 761 421, simor.petronius@gmail.com

Šlosárová Emília, Golianovo 296, Golianovo
0905 269 004, slosarova@svd.sk

Štefan a Zuzana
0905 556 107, spolocenstvosvt@gmail.com

Štefanková Lucia, Slnečná 14, Nová Baňa
0905 812 294

Štrbová Katarína, Kamenárska 18, Nová Baňa
0918 567 670

Šutková Mária, Kpt.Nálepku 40, Levice
0908 808 630

Teplanová Andrea, Čulenova 66, Nitra
037 6323 207, 0907 751 826, ajateplanova@gmail.com

Trník Miroslav, M. Rázusa 2094/46, Topoľčany
0903 470 317

Valkovičová Janka, Obrancov mieru 4, Zlaté Moravce
0908 125 158, jana.valkovicova@gmail.com

Vaxmanská Daniela, Čab 217, Nové Sady
0904 302 834Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.