Koordinátor KCHO

Vdp.Lukáč Dušan
RKFÚ Gelnica
Gelnica
056 01 Gelnica
0903 635 996
mail: lukacd@psg.sk

Zástupca koordinátora KCHO

Ferancová Elena
Krasinského 9
821 04 Bratislava
0905 335 854
mail: seminare.ev@gmail.com

Sekretariát KCHO
Odporúčané
internetové stránky

Katolícka Cirkev na Slovensku

Televízia LUX

Rádio LUMEN

Katolícke noviny

Spolok svätého Vojtecha

Informácie o svätých omšiach


International Catholic Charismatic Renewal Services

Katolícka charizmatická obnova v Čechách

Katolícka charizmatická obnova v Poľsku


Katolícka charizmatická obnova Slovenska
Hviezdoslavova 7,
949 01 Nitra

Zodpovední za diecézy

Rožňava

Vdp.Lukáč Dušan, Gelnica, Gelnica
0903 635 996, lukacd@psg.sk

Lőrincová Mária, Nová 704/14, Nálepkovo
0904 549 333, 1mlorincova@gmail.com


Bratislava

Ferancová Elena, Krasinského 9, Bratislava
0905 335 854, seminare.ev@gmail.com


Trnava

Vdp.Gubala Anton, Madunice
0905 512 749, franton48@seznam.cz

Uhlík Štefan, Bosniacka 76, Modranka
0918 558 382, stefanuhlik@caridi.sk


Nitra

Bernátková Mária, Soblahovská 14, Trenčín
0903 585 586, bernatkova.maria@gmail.com

Krekáňová Oľga, Novomeského 33, Nitra
037 7733 416, 0911 958 334, krekanovao@gmail.com


Košice

Slávik Peter, Terbičínska 15, Humenné
0908 989 538, peter.sl@centrum.sk

Klimo František, Ždiarska 5, Košice
0907 534 970, fklimo@yahoo.com


Banská Bystrica

Vdp.Kocian Václav, J.C. Hronského 17, Zvolen
0903 571 499, vacko13@gmail.com

Nemcová Viera, J.C. Hronského 18, Zvolen
0910 978 956, vierka.jas@zoznam.sk


Spiš

Hýrošová Juliana, Papiernická 1780/18, Ružomberok
0902 737 623, tereziavelka@zoznam.sk


Žilina

Kvašňovský Jozef, Hurbanova 2306/21, Čadca
0904 273 060, jozefpc@azet.sk

Tatarka Pavol, Skalité 313, Skalité
0908 570 813, pae.tatarkovi@azet.skVaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.