Modlitbové spoločenstvá

Modlitbové spoločenstvá sa stretávajú vo farnostiach zväčša raz za týždeň. Trvajú asi dve hodiny a skladajú sa zo spontánnych modlitieb, chvál, vzdávaní vďaky, počúvania Božieho Slova a modlitby príhovoru. Všetko je sprevádzané piesňami, svedectvami, vyznaniami a vzývaniami v atmosfére radosti a veľkonočného bratstva.

Spoločenstvá v jednotlivých diecézach:Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.