časopis CHARIZMA

vychádzal v rokoch 2004 až 2019. Vydávala ho Katolícka charizmatická obnova Slovenska
a bol určený pre vnútornú potrebu jej členov, sympatizantov a všetkým, ktorí sa snažili obnoviť v Duchu Svätom.


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2009


2007


2006


2005


2004Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.