časopis CHARIZMA

vychádza od roku 2004. Vydáva ho Katolícka charizmatická obnova Slovenska,
je určený pre vnútornú potrebu jej členov, sympatizantov a všetkým, ktorí sa snažia obnoviť v Duchu Svätom.
Pravidelne vychádzajú každoročne tri čísla (február, máj, október).

Nájdete tu ustálené rubriky, zahŕňajúce formačné katechézy, aktuálne témy, svedectvá, predstavovanie spoločenstiev a osobností, odpovede na otázky čitateľov, modlitby, úsmevné poučenia zo životov svätých, oznamy o podujatiach KCHO aj knižnú ponuku v Chariknižnici. Na jeho formovaní sa výrazne podieľal prvý šéfredaktor Vdp. Imrich Degro.
2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2009


2007


2006


2005


2004Časopis je možné objednať telefonicky na čísle: 0911 958 334.

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: casopis.kcho@gmail.com . Použitie textov je možné so zvolením redakcie.