štvrtok, 22. október 2020
Počujete to ticho? To je reč nášho Pána.
( sv. František )Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.