Zodpovední za diecézu

Vdp.Lukáč Dušan
RKFÚ Gelnica
Gelnica
056 01 Gelnica
0903 635 996
mail: lukacd@psg.sk

Lőrincová Mária
Nová 704/14
053 33 Nálepkovo
0904 549 333
mail: 1mlorincova@gmail.com

Rožňavská diecéza

Zoznam spoločenstievVaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.