Zodpovední za diecézu

Slávik Peter
Terbičínska 15
066 01 Humenné
0908 989 538
mail: peter.sl@centrum.sk

Klimo František
Ždiarska 5
040 12 Košice
0907 534 970
mail: fklimo@yahoo.com

Košická arcidiecéza

Zoznam spoločenstiev

Bačová Helenka, Vranov
0948 688 899

Gališinová Viera, Humenné
0907 331 322, amika17@gmail.com

Geľatková Terezka, Strážske
056 6477 178, 0910 401 395

Goliáš Miroslav, Raslavice
goliasm@wi-net.sk

Harvanová Viera, Humenné
0908 975 170

Karolová Veronika, Humenné
0907 190 984, kvasnakm@gmail.com

Kovalčinová Alenka, Humenné
0915 870 022, akovalcinova@gmail.com

Luterančík František, Prešov
feroluter@gmail.com

Matuševský Anton, Košice
matusevsky.anton@atknet.sk

Ontkocová Mária, Topoľovka
0915 230 293

Sivčo Andrej, Humenné
0915 383 857, adrej.sivco@gmail.com

Styrančáková Helena, Humenné
0908 358 570, helenkastyrancakova@gmail.com

Vavreková Mára, Bardejov
vavrekovamaria@centrum.sk

Veľas Jozef, Humenné
0906 669 858, j.velasova@henet.sk

Veľasová Magdaléna, Kamenica nad Cirochou
0918 951 912, magdavelas@gmail.comVaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.