Súbory na stiahnutie

Časopis CHARIZMA
Stanovy CHARIS
pracovny preklad (pdf)
Open Song
( voľný program na projekciu piesní bez nutnosti inštalácie
vrátane piesní z Konferencie v Nitre 2018, JKS a Svätého písma... )
Trojo Vas, trojo nas...
( mp4, 16 minút, film (aj) o modlitbe... )
Vojtěch Kodet - On mě oslaví
(Trnava, 26.8.2017, 9:30 - Katolícka charizmatická konferencia. Zvukový záznam z prednášky.)
Vojtěch Kodet - Žijte v moci Božího Ducha.
(Trnava, 26.8.2017, 11:15 - Katolícka charizmatická konferencia. Zvukový záznam z prednášky.)
Vojtěch Kodet - Plamen Ducha nezhášejte.
(Trnava, 26.8.2017, 16:00 - Katolícka charizmatická konferencia. Zvukový záznam z prednášky.)
Vojtěch Kodet - Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky.
(Trnava, 27.8.2017, 9:30 - Katolícka charizmatická konferencia. Zvukový záznam z prednášky.)
Plné znenia príhovorov z osláv Zlatého jubilea Katolíckej charizmatickej obnovy v Ríme:
3. jún 2017, areál Circo Massimo, Rím - Príhovor R.Cantalamessu, Príhovor sv.otca Františka
4. jún 2017, Námestie svätého Petra, Vatikán - Homília sv.otca Františka,
Peter Brodek: Skutky duchovného milosrdenstva - Tešiť zarmútených
(Nitra, 2.5.2016 - Večer duchovného slova a modlitby. Zvukový záznam z prednášky.)
Peter Brodek: Skutky duchovného milosrdenstva - Dobre radiť pochybujúcim
(Nitra, 4.4.2016 - Večer duchovného slova a modlitby. Zvukový záznam z prednášky.)
Informačný buletin o Katolíckej charizmatickej obnove Slovenska.
VEČERADLO
Obraz z turíčneho stretnutia v Nitre.
Autor: Andrea Teplanová (2015)
Logo časopisu Charizma
Autor: Juraj Pluta (2004)

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.