Čo robiť ak nepodporuje správca farnosti aktivity spoločenstva?

Treba vydržať. Ďakujme za to, čo máme, prijmime túto „chudobu ducha“ a nestrácajme odvahu. Dajme to Bohu ako obetu.

Na otázku odpovedal: Juraj Pluta
CHARIZMA 1/2014
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.