Známa je presvedčená, že jej posielam démonov, ale ja som nikdy nebola v ničom takom, čo mám robiť?

Treba sa modliť za rozlišovanie, kde je podstata. „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 2) „My silnejší sme povolaní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe“ (Rim 15,1). Žehnajte a modlite sa za ňu. Aj o Ježišovi povedali, že je posadnutý Belzebulom.Na otázku odpovedal: Juraj Pluta
CHARIZMA 1/2014
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.