V spoločenstvách medzi ľuďmi často zaznieva otázka, ako sa dá zistiť, či má človek duchovný problém alebo trpí psychickou poruchou. Dá sa to rozlíšiť?

Všetci máme duchovné „problémy“, ktoré majú negatívny vplyv na druhých: sme napríklad precitlivelí alebo pyšní, či možno potrebujeme veľa pozornosti od iných, je nám ťažké niekomu odpustiť, atď. V spoločenstvách sa členovia naučia prijímať sa navzájom i so svojimi obmedzeniami, chybami, hriechmi. Kresťanské spoločenstvá nie sú skupiny, ktoré by nepotrebovali lekára. (Mt 9, 12)

Ale iná vec je, keď ide o psychickú poruchu, keď je v skupinke alebo v spoločenstve niekto, kto má napríklad poruchu osobnosti (narcisizmus atď.), neurózu alebo dokonca psychózu. Prítomnosť takého človeka môže paralyzovať alebo dokonca znemožniť život a rast spoločenstva. Nie je vždy ľahké rozlíšiť, o čo presne ide, nie je to však ani nevyhnutné. Ak prítomnosť niekoho má negatívny vplyv na spoločenstvo, potom treba niečo urobiť v záujme ochrániť život viery a lásky skupiny. Chorí ľudia môžu pôsobiť deštruktívne, môžu ju zničiť.

Na otázku odpovedal: Jozef Hegglin
CHARIZMA 1/2015
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.