Čo robiť v situácii, ak má človek aj psychický aj duchovný problém? Ako pomôcť takému človeku?

Spoločenstvá Obnovy v Duchu Svätom nemajú terapeutický zámer, ale keď je medzi členmi skutočná láska, potom ich stretnutia pôsobia terapeuticky aj na úrovni duchovnej a aj psychickej. Je dôležité, aby malo spoločenstvo jasný zámer: zhromažďuje sa kvôli tomu, aby členovia predovšetkým rástli vo viere, v nádeji a v láske vďaka Božiemu Slovu, chválam, alebo majú ako ďalší cieľ aj evanjelizáciu, charitatívne činnosti, atď.
Niektoré spoločenstvá sú povolané ponúkať aj službu prosebnej modlitby nielen pre ich členov, ale tiež pre chorých a trpiacich. Táto služba nemusí byť poskytnutá počas stretnutia spoločenstva: môže to byť aj v iný deň alebo aspoň v inú hodinu tými členmi, ktorí majú zvláštne charizmy modlitby a lásky.Na otázku odpovedal: Jozef Hegglin
CHARIZMA 1/2015
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.