Často sú v spoločenstve odmietaní ľudia, ktorí majú psychický alebo duchovný problém. Ľudia v spoločenstvách sa im akoby vyhýbajú, boja sa ich prijať medzi seba. Je možné a vhodné, aby človek, ktorý má psychický alebo duchovný problém, chodil do spoločenstva , napríklad ak navštevuje exorcistu, u ktorého je v procese modlitieb exorcizmu?

Ľudia, ktorí nosia v sebe rôzne rany, alebo majú rozličné psychické poruchy, hľadajú lásku ešte viac ako druhí. Skupiny a spoločenstvá, kde je Božiu lásku cítiť, sú miestami, ktoré ich veľmi priťahujú. Ak sa niekto stane prekážkou pre život viery a lásky spoločenstva, je potrebné dať mu konkrétne hranice. Musí vedieť, aké správanie je akceptované a aké nie. Je to vždy ťažké, niekomu povedať, že niečo potrebuje zmeniť na jeho strane, aby mohol i naďalej byť prítomný na stretnutiach spoločenstva. Niekedy je dokonca potrebné požiadať ho, aby už neprišiel. Väčšinou trpiaci človek tomu nerozumie a opäť sa cíti ako nespravodlivo vylúčený alebo odmietnutý. Treba však pripomenúť, že spôsobiť niekomu bolesť alebo ho zraniť, nie je to isté, ako mu ublížiť a poškodiť ho. Aj chirurg zraňuje, keď robí bolestivý zásah na tele chorého, ale je to potrebné, keď ide o život. V láske a v pravde je potrebné spýtať sa, čo je to najlepšie nielen pre toho konkrétneho človeka, ale aj pre celé spoločenstvo.Na otázku odpovedal: Jozef Hegglin
CHARIZMA 1/2015
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.