Katolíci prijali ChO od odlučených bratov. Jestvuje nejaký rozlišovaci prvok medzi nimi?

Rozlišovacím prvkom je práve mariánska úcta. V KChO sa často hovorí o P. Márií ako o neveste Ducha Svätého i ako o prvej charizmatičke.Na otázku odpovedal: Imrich Degro
CHARIZMA 1/2004
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.