Pre koho je určená ChO?

Pre všetkých - mužov i ženy, mladých i starých, laikov, kňazov i rehoľníkov. ChO chce vlastne rozvinúť a prehĺbiť: u zasvätených osôb prežívanie ich zasvätenia a ich osobnej i spoločnej špirituality; u kňazov prežívanie ich kňazského života i poslania; u laikov ich kresťanský život a poslanie vo svete. ChO teda buduje a rozvíja už existujúcu špiritualitu, preto je otvorená pre všetkých.
Avšak hrozí tu isté nebezpečenstvo. Ľudia totiž, ktorí sa dostali k ChO a nemajú vlastnú špiritualitu (ide najmä o začiatočníkov v duchovnom živote), ich osobný duchovný život je slabý, sa zameriavajú iba na charizmy. To isté platí aj o spoločenstvách, ktoré vznikajú v ChO. Pokiaľ si nenájdu určitý štýl života a konkrétnu slúžbu (v ChO sa to nazýva vízia spoločenstva), upnú sa na charizmy. Po určitom čase sa takéto skupiny rozpadnú alebo prejdú do extrému.Na otázku odpovedal: Imrich Degro
CHARIZMA 1/2004
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.