Čím sa vyznačuje modlitba v ChO?

Od začiatku v ChO vznikali modlitebné skupinky, v ktorých nikdy nechýbali isté formy spoločnej modlitby. Ide predovšetkým o vzývanie Ducha Svätého cez rôzne spontánne modlitby, piesne, gestá, čítanie Božích prísľubov z Biblie a pod.

S vzývaním Ducha je úzko spojené aj tzv. „očakávanie Božej inšpirácie“. Táto časť modlitby sa nazýva aj „charizmatickým priestorom“. Zvyčajne sa v tichu očakáva „príhovor Ducha Svätého“. Prejavujú sa tu rôzne charizmy. Najčastejšie však dar jazykov, proroctva a slovo poznania. Je to vlastne forma hľadania Božej vôle pre zhromaždených, hľadania inšpirácie pre modlitbu.

Ďalšou formou modlitby je „modlitba chvál“, ktorá má zvyčajne pri charizmatických modlitbových stretnutiach dominantné postavenie. Táto forma však zohráva veľmi dôležitú úlohu aj v osobnom modlitbovom živote členov ChO. V tejto modlitbe zvelebujeme a oslavujeme Ježiša za to, kým On je a kto On je. Často je doprevádzaná rôznymi gestami, ako napríklad: rozpäté ruky, ruky zdvihnuté hore, tlieskanie pri speve, niekedy aj prostrácia a občas aj tanec. Je to preto, že človek je duša aj telo a chce svoj vzťah k Bohu vyjadriť aj cez telo. Božie slovo o tom hovorí na viacerých miestach (najmä v žalmoch). Pri väčších stretnutiach však môže hroziť aj nebezpečenstvo davovej psychózy a môže sa stať, že ľudia zostanú iba pri týchto prejavoch – a to je už zlé.

Nakoniec nikdy v ChO nechýbala tzv. sociálno - charizmatická modlitba alebo ako sa v ChO nazýva „modlitba príhovoru“ (premodlievanie). Je sprevádzaná vkladaním rúk. Toto gesto nie je žiadnym magickým úkonom, ani nemá nič spoločné s vkladaním rúk pri vysluhovaní sviatosti, nie je to ani žiadne odovzdávanie sily či moci. Tu sa objavujú predovšetkým charizmy vnútorného i telesného uzdravovania, oslobodzovania z rôznych závislosti a zviazanosti, ako aj proroctva i slova poznania.

Na otázku odpovedal: Imrich Degro
CHARIZMA 1/2004
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.