Čo je podstatou charizmatickej obnovy (ChO)?

Slovo „charizmatická“ vyvoláva dojem, že ide predovšetkým o charizmy, čo však nie je pravda, lebo okrem „charizmatického“ ide aj o iné a oveľa podstatnejšie znaky, ktorými je charakteristická obnova.
Je pravda, že ChO chce upozorniť na prítomnosť Ducha Svätého a jeho pôsobenie v živote jednotlivca i cirkvi. Obnova už od svojich prvých začiatkov je sprevádzaná duchovnou skúsenosťou, ktorú v ChO nazývame „vyliatím Ducha“ alebo „krstom v Duchu“. Cez túto skúsenosť si ľudia v ChO vytvárajú nový živý vzťah k osobe Ducha Svätého i jeho pôsobeniu. Táto prítomnosť či milosť Ducha Svätého je neustále uchovávaná a chránená (najmä cez pravidelné vzývanie Ducha Svätého v modlitbe) ľuďmi – predovšetkým tými, ktorí sú zodpovední za Obnovu - i odovzdávaná ďalej. Prakticky je táto skúsenosť predávaná ďalej cez 7 alebo 9 týždňové semináre „Život v Duchu“, ktoré končia práve modlitbou za vyliatie Ducha a rozposlaním účastníkov vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi.Na otázku odpovedal: Imrich Degro
CHARIZMA 1/2004
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.