KONTAKTAdresa redakcie:
Katolícka charizmatická obnova
Hviezdoslavova 7
949 11 Nitra

e-mail: casopis.kcho@gmail.com

telefón:
+421 907 751 826


Časopis je možné objednať telefonicky na čísle: 0911 958 334.

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: casopis.kcho@gmail.com . Použitie textov je možné so zvolením redakcie.