CHARIZMA 2/2005

Úvodník


Špiritualita je to, čo dáva zmysel nášmu životu. Zmyslom života pre kresťana je Boh. Preto špiritualita veriaceho človeka bude spočívať v úsilí rásť v priateľstve s Bohom. Je to vízia i zároveň spôsob života v súlade s touto víziou. Je to voľba, ktorá aktívne usmerňuje nielen naše myslenie, ale aj rozhodovanie. Je to neustále úsilie, celoživotná úloha. Cieľom je stále hlbšie a hlbšie ponáranie sa do spoločenstva, do vzťahu s Bohom.
Predpokladám, že už nejaký vzťah s Bohom všetci máme. Ide o to rozvíjať ho a prehlbovať, podobne ako každý iný vzťah. To nie je nejaká hra, ktorú ak sa mi už nechce hrať môžem skončiť. To si vyžaduje disciplínu, lebo to je boj medzi duchom Božím, ktorí nás chce viesť, a duchom sveta, ktorý nás chce ovládať.
V kresťanskej tradícii je iniciatívny Boh, nie my. Z psychologického hľadiska však duchovný život začíname my. V akom zmysle? V tom, že v určitej chvíli života si uvedomíme svoju nedokonalosť, osamotenosť i rozčarovanie zo všetkého. V tej chvíli objavujeme v sebe túžbu po niečom alebo niekom, kto nás skutočne naplní. Teda vedome či nevedome hľadáme Boha.
Máme strach, že sa nám ho nepodarí nájsť? Otázka, ktorou Boh začína hľadať Adama v raji vyjadruje jeho túžbu po nás. Boh hľadá nás. Chce, aby sme s ním tvorili spoločenstvo. Nie je náš Boh úžasný?

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.