CHARIZMA 3/2006

Úvodník


Dávid a Goliáš
Všetci veľmi dobré poznáme tento biblický príbeh z prvej knihy Samuelovej. Neraz sme ho už počuli alebo aj čítali. Ale už menej si uvedomujeme, aký rozdielny pohľad na Goliáša mali izraelské vojsko na čele s kráľom Šaulom a aký Dávid. Samotný kráľ i všetci jeho vojaci boli pri pohľade na Goliáša naplnení strachom. Boli presvedčení, že Goliáš je neporaziteľný.
A čo Dávid - obyčajný pastier? Naša pozornosť sa v porovnaní s Goliášom v tomto príbehu sústreďuje na jeho výzbroj. Ale to dôležité nie je v praku a kameňoch. Dôležité je to, čo Dávid vyslovil: „Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov“ (1Sam 17,45). Dávid dôveruje Bohu, jeho zbraňou je Boh.
Aj ty dnes stojíš vo svojom živote pred takýmto obrom - Goliášom? Presahuje ťa nejaký problém? Máš pocit, že je tvoja situácia neriešiteľná? Je to tvoj manžel, deti, rodičia, finančné záležitosti, závislosť, nezamestnanosť ...? Ku komu máš bližšie - k izraelskému vojsku alebo k Dávidovi?
Nedokážeš čeliť obrom vo svojom živote, pokiaľ nebudeš pozerať na Božiu slávu a moc. Ak tvoj pohľad bude upriamený len na Goliáša, budeš ochromený strachom a úzkosťou. Zodvihni svoj zrak - zrak srdca - a upriam ho na Boha. Spomeň si, ako a čo už Boh vykonal v tvojom živote. Nevieš si na nič spomenúť? Nevadí. Zober do rúk Bibliu a hľadaj. Ak by si nič nevedel nájsť, tak čítaj práve tento príbeh a odovzdaj svoj strach a úzkosť Bohu.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.