CHARIZMA 1/2007

Úvodník


Výzva
Novy rok sa už rozbehol a všednosť dní na nás dolieha stále viac. Možno sme už aj zabudli na naše novoročné želania a hlavne predsavzatia či vyzvy. Rád by som sa vratil k jednej z nich. V liturgii slova na Novy rok - slávnosť Bohorodičky - sme v prvom čitani zo Štvrtej knihy Mojžišovej počuli nasledujúce slovo: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!" Takto vložia moje meno na lzraelitov a ja ich požehnám."(Nm 6,23-27).
Božie požehnanie je to, čo sme si navzájom želali. To, čo stále potrebujeme. Božie požehnanie je to, čo si máme neustále odovzdávať. Teda stáva sa pre nás výzvou. Vyzvou pre každý deň. Učme sa ho príjmať, ale aj dávať.
Začnime denne žehnať svojim blizkym i farnosti. v ktorej žijeme. Žehnajme spoločenstvu a ChO na Slovensku i vo svete. Žehnajme iným hnutiam i spoločenstvám a Cirkvi vôbec. Bez neho totiž všetky naše námahy vyjdú nazmar, neprinesú želané ovocie. Staňme sa nositeľmi Božieho požehnania.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.