CHARIZMA 1/2009

Úvodník


Po prestávke
Drahí čitatelia Charizmy a priaznivci KChO, ospravedlňujeme sa za dlhú "prestávku". Veríme, že po obnovení a nabratí nového dychu opäť zavíta Charizma medzi Vás a nájdete v nej veľa povzbudení a inšpirácie.
Chceme zachovať túto formu našej komunikácie s Vami. Vnímame, že je potrebná a môže byť priestorom pre budo­vanie jednoty v rôznosti i formácie KCHO na Slovensku. Nenárokujeme si žiadnu výlučnosť, len ponúkame službu a pomoc tým, ktorí ju chcú. Zároveň chceme dať priestor aj Vám. Vaše svedectvá, podnety, otázky, informácie o aktivi­tách v spoločenstvách, môžu byť inšpiráciou pre iných. Nezostaňme len pasívnymi konzumentmi, ale podeľme sa s tým, čo robí Duch Svätý v našich životoch. Prispejme aj svojou účasťou na šírení dobra medzi nami.
Milí čitatelia, v tejto podobe vychádza Charizma posledný krát. Rozhodli sme sa totiž zmenšiť formát nášho časopisu a tiež vynaložiť viac úsilia, čo sa týka pravidelnosti vydávania. Tešíme sa, že Vám budeme môcť predstaviť Charizmu v novom šate už v máji na celoslovenskom stretnutí spoločenstiev KCHO v Košiciach, na ktoré Vás zároveň srdečne pozývame. Druhou radostnou správou pre nás a veríme, že i pre vás, je fakt, že sme získali cirkevné schválenie pre časopis.
Máme nádej, že nestratíme Vašu priazeň i duchovnú podporu. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus - naša nádej i radosť, Vám prinesie pokoj do ďalších dní.

Za redakčnú radu Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.