CHARIZMA 2/2009

Úvodník


CHARIZMA je časopis pre spoločenstvá Katolíckej charizmatickej obnovy a jej sympatizantov. Začala vychádzať ako občasník v roku 2004 pre vnútornú potrebu „charizmatikov“ na Slovensku. Počas celého uvedeného obdobia vyšlo desať čísiel. Najväčšiu ľudskú zásluhu na tom má jej doterajší šéfredaktor Imrich Degro, ktorý sa s pomocou príspevkov členov služobného tímu a ďalších snažil pripraviť kvalitné stránky.
V súčasnosti okolo „Charizmy“ prebiehajú niektoré zmeny. Radi by sme rozložili pracovné zaťaženie šéfredaktora na ďalších ochotných spolupracovníkov, ktorí by sa podieľali na jej novej tvári. Čiastočne sa nám to už podarilo, ale zároveň prosíme všetkých, ktorým leží na srdci Obnova na Slovensku o ďalšiu podporu. Či už ide o poskytnutie vhodných materiálov na publikovanie alebo námetov, o ktorých by bolo potrebné niečo napísať, ale najmä prosíme o vaše modlitby.
Charizma dostala cirkevné schválenie otcom biskupom Mariánom Chovancom, za čo mu aj touto cestou úprimne ďakujeme. Tešíme sa dôvere, ktorá je do nás vkladaná a dúfam, že sa nám ju spoločne podarí opätovať.
Zmenili sme formát časopisu, ale jeho obsahové rozloženie by sme chceli ponechať – niečo na aktuálnu tému, niečo k formácii jednotlivcov a spoločenstiev, niečo z nášho života a tiež aktuálne informácie. Náklady na jeden výtlačok sa pohybujú okolo 0,50 €. Plánujeme ho vydávať dva-trikrát do roka.
Slovo charizma môžeme prekladať ako dar, presnejšie ako dar Ducha Svätého. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí aj z toho nášho časopisu pripravovať dar pre všetkých, ktorí sa chcú povzbudiť na ceste viery a vydanosti Pánovi pod vplyvom Ducha Svätého.

Peter Brodek, koordinátor KCHO


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.