CHARIZMA 2/2011

Úvodník


Tak veľmi by som chcel odovzdať Teba, Duchu Svätý, každému človeku, ktorý je sklesnutý až na dno. Každému, komu vyhasol oheň nádeje, každému kto nevidí východisko zo svojho biedneho postavenia.
Oslava Turíc, oslava Ducha Svätého, ma vždy provokuje uvažovať nad dobrodružstvami, ktoré chodia Duchu Svätému po rozume. Nie je to len o dvíhaní rúk, keď si s ním dohodneme stretko. On jediný má vo svojom tajnom pláne ukrytú mapu pre moju navigáciu. Tak isto je to On, kto ma vie „vyduriť“, aby som si nesadol do kúta svojej spokojnosti.
Milý priatelia, náš služobný tím by mal znova priblížiť Ducha Svätého všetkým v Katolíckej charizmatickej obnove. A tomu by som sa veľmi potešil. Len keby ste nám trochu viac stúpali na prsty, aby sme nezostali len pri konštatovaní.
Jedno ma stále znepokojuje. Dokedy si dovolíme nebyť tak plní Ducha, že sa nám ten Zlý smeje? Začal som birmovné poučenia po veľkom váhaní, lebo som so bál, že aj birmovanci ma ľahko umlčia. Vydávam však svedectvo o tom, že stretnutia s nimi ma pohli k tomu, aby som im pri každom rozhovore povedal, že Duch Svätý ich má rád a že ich strach zo zapájania sa do života rodiny Cirkvi, ich vzťahy v rodine, ktoré ich robia neistými a smutnými, Duch Svätý už teraz premieňa na nové vzťahy.
Som rád, že Duch Svätý ani jediný raz nezlyhal. Doteraz dal odpoveď každému birmovancovi. Ale nadovšetko mne. Že aj toto, čo píšem, robí On, lebo už som začal písať tento článok veľakrát a až teraz, keď len stláčam klávesy, On vie ktoré...
Tak vitaj, Duchu Svätý, v mojom „dome“, a cíť sa tu doma. Povedzme mu to všetci. To bude rozruch na Turíce!?

Anton Gubala


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.