CHARIZMA 3/2011

Úvodník


Drahí čitatelia a priaznivci KCHO!
Blahoslavený Ján Pavol II. vo svojom liste Tertio millenio adveniente (44) hovorí: „To, čo sa v plnosti času uskutočnilo pôsobením Ducha Svätého, môže sa teraz iba jeho pôsobením vynoriť z pamäti Cirkvi. Duch totiž sprítomňuje v Cirkvi všetkých čias a všetkých miest jediné zjavenie, ktoré priniesol Kristus ľuďom, a to tým, že ho robí živým a účinným v duši každého.“ A práve toto sme zažili pred Turícami v Nitre, zvlášť v sobotu pri chválach a pri slávení Eucharistie. Myslím, že každý, kto tam bol, to môže potvrdiť.
Ale nezostaňme len pri spomienkach. Aj keď možno momentálne prežívame každodennú všednosť, krízu v osobnom alebo rodinnom živote, a možno sa nám rozpadá spoločenstvo, volajme v modlitbe na Pána, aby naplnil slová Písma: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 26). Prosme, aby sa Ježišovo slovo, ktorým uzdravoval i oslobodzoval, potešoval i povzbudzoval, stalo živým aj pre nás, pre naše rodiny i spoločenstvá, tu a teraz. Nech nás k tomu inšpirujú i povzbudzujú aj nasledujúce stránky časopisu Charizma.

Imrich Degro


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.