CHARIZMA 2/2017

Úvodník


Za učencom s povesťou svätosti prišla žena, aby jej chorému synovi zo zdravotných dôvodov zakázal jesť cukríky, lebo lekárov a ju neposlúcha. Muž ich poprosil, aby prišli o mesiac. Keď ho znovu navštívili, povedal chlapcovi: „Nejedz cukríky!“ Žena sa spýtala: “Prečo ste mu to nepovedali už pred mesiacom?“ Starec odpovedal: „Pretože vtedy som ešte jedol cukríky.“

Koľkokrát iných poúčame a zakazujeme im „cukríky“, hoci sami trpíme obžerstvom. Silu slova napĺňajú skutky. Ako povedal Svätý Otec František: „Bohu sa páči jedine viera vyznávaná životom.“

Sami nemajúc Ducha Svätého ťažko o ňom môžeme svedčiť. Jeho moc a dary sú dané pre službu a v nej sa prejavujú. Nie v takej, kde nútime Boha plniť naše priania, ale v službe lásky, kde sme ochotní obetovať vlastné „cukríky“, aby sme pomohli iným.

Milostivý čas Turíc nám ponúka možnosť nanovo zapáliť srdcia ohňom Ducha Svätého vo večeradle, tentokrát aj so Svätým Otcom v Ríme pri oslavách 50. výročia vzniku Katolíckej charizmatickej obnovy. Využime správne tento čas milosti!

Andrea Teplanová


. Výber z článkov časopisu

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.