Trnava, Mestská športová hala Slávia
Katolícka charizmatická konferencia
Piatok 25.8.2017

12:00 Registrácia a ubytovanie
15:00 Privítanie, chvály (Vdp. Dušan Lukáč)
16:00 Prednáška (Vdp. Václav Kocián)
17:30 Sv.omša (arcibiskup Ján Orosch)
19:30 Chvály, svedectvá (Vierka Nemcová)


Sobota 26.8.2017

8:30 Ranné chvály
9:30 Prednáška: "On mě oslaví." (Jan 16,14) (páter Vojtech Kodet)
11:15 Prednáška: "Žijte v moci Božího Ducha." (Gal 5,16) (páter Vojtech Kodet)
12:00 Obedňajšia prestávka
14:00 Chvály, korunka, služba modlitbou, spovedanie
16:00 Prednáška: "Plamen Ducha nezhášejte." (1Sol 5,19) (páter Vojtech Kodet)
17:30 Sv.omša (Mons. Peter Brodek, generálny vikár)
19:30 Chvály+adorácia (Mons. Peter Brodek, generálny vikár)


Nedeľa 27.8.2017

8:30 Ranné chvály
9:30 Prednáška: "Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky." (Sk 1,4) (páter Vojtech Kodet)
11:00 Sv.omša, záver (Vdp. Václav Kocián, homília páter Vojtech Kodet)
Ubytovanie:

Bratia a sestry,
teší nás váš záujem prežiť čas s Pánom na Konferencii v Trnave. Ubytovacie možnosti, ktoré sme Vám ponúkli na internátoch sú však už vyčerpané. Odporúčame Vám, ktorí ešte potrebujete ubytovanie, aby ste sa obrátili na hotel Spektrum. Ubytovanie v tomto hoteli je lacnejšie, ako v iných hoteloch v Trnave.
VSTUP VOĽNÝ, konferenčné poplatky dobrovoľné
Č.účtu KCHO VUB IBAN: Sk87 0200 0000 0018 0062 9557
mediálne nás podporili:

Rádio Lumen Televízia Lux Vyveska Katolícke noviny
Ďalšie informácie:
0905 335 854, seminar.elena@gmail.com (Elena Ferancová)
0904 549 333, 1mlorincova@gmail.com (Mária Lörincová)Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.