Stretnutie spoločenstiev a priateľov
Obnovy v Duchu Svätom
Jesenné stretnutie spoločenstiev
a priateľov obnovy v Duchu Svätom
sa uskutoční 20. októbra 2018
v Kostole sv. Františka Xaverského (u Piaristov) v Trenčíne.
Ďalšie informácie: 0903 585 586, bernatkova.maria@gmail.com (Mária Bernátková)Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.