Zúčastňujeme sa naozaj na bratskom spoločenstve?
Myšlienky z prednášky otca Petra Brodeka

• Na spoločenstve hľadáme Krista, jeho prítomnosť v Duchu Svätom a učíme sa uplatňovať jeho lásku k iným ľuďom.

• Bratstvo kresťanov nevytvárame my - ľudia na základe rozhodnutia, ale Ježišov prísľub, kde sú dvaja alebo traja v jeho mene - je tam prítomný. Ide o osobný dotyk Pánovej prítomnosti, ktorý môžeme v spoločenstve zažiť. Nosíme v sebe tajomstvo tejto skúsenosti. Väčší pokoj, láskavosť, vnútorná radosť v srdci je tajomstvo Pánovej prítomnosti.

• „Jedno srdce a jedna duša a všetko mali spoločné a nik nehovoril, že niečo je jeho, medzi nimi nebolo núdzneho.“ Odpovede lásky zodpovedajú potrebám lásky.

• Niekedy duchovné zmýšľanie prekryje telesné. Ananiáš a Zafira predali roľu - vláda Ducha, ale nedajú všetko, hoci ich Duch k tomu povzbudzoval.

• Často chceme mať charizmu uzdravovať, prorokovať - ale vždy je najdôležitejšia charizma lásky.

• Moc spoločnej modlitby zasahuje nás aj naše okolie.

• Spoločenstvo vytvára priestor na zdieľanie, aby sme hovorili, čo Pán urobil v našom živote za posledné obdobie, nie len čo zažívame v hmotnom svete, na prvom mieste treba hovoriť o Pánovi. Spoločenstvo je príležitosť povedať, ale najmä počúvať, ako môžem byť užitočný pre tých, ktorí počúvajú.

• Do spoločenstva prichádzajú ľudia na základe povolania, nemusia to byť len priatelia. Boh povolal niekoho do spoločenstva, a preto si vážme každého v spoločenstve. Nie je tu niekto len na to, aby mi bolo dobre, ale niekedy aj na naše posvätenie. Rešpektujme Boží výber!

• V postojoch k ľuďom sa v nás často objavuje „starý človek“ - žiarli, posudzuje, chce mať posledné slovo...

• Niekedy cítiť na stretnutí duchovný boj - niekto chce robiť to, iný iné. Napätie až rivalita niekedy vznikne v spoločenstve. Boh je Bohom poriadku.

• Nedôveru spôsobí, keď uniknú reči kam nemajú, nediskrétnosť, prezradenie tajomstva. Musím mať Boží dôvod, keď o niekom hovorím.

• Žiarlivosť spôsobuje snahu získať si niekoho na svoju stranu a vzďaľovať sa od iných.

• Obnova neprehliada používanie, nie neužívanie a zneužívanie chariziem.

• Viac sa modliť, obetovať, aby sme videli ovocie.

• Milujte Cirkev!

• Svätý Otec František povedal: „Ak sa mladosť (v Duchu) nerozdá, zostarne.“ Aj my ideme niekedy len na „starý olej“ - trochu môžeme, ale je blízko zadrhnutie.


Peter Brodek
CHARIZMA 1/2015

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.