Mons. Peter Brodek generálnym vikárom
01.01.2013

Nitra - Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák 1. januára v Katedrále sv. Emeráma oznámil veriacim meno nového generálneho vikára, ktorým sa stal Mons. Peter Brodek.

Je kňazom od roku 1991. Bol kaplánom v Krásne a v Trenčíne a od roku 1993 šesť rokov farským administrátorom vo farnosti Nitra – Klokočina. Od roku 1999 je špirituálom v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a šesť rokov pôsobil ako exorcista. Šesť rokov bol koordinátorom Katolíckej charizmatickej obnovy Slovenska.

Otec Peter sa poďakoval nitrianskemu biskupovi za prejavenú dôveru a povedal: „Cítim, že tá chvíľa, kedy môžem aspoň trochu pomôcť, poslúžiť vám a stáť vo vašej službe pri vás a pri Božom ľude, ktorý nám je zverený, sa aj touto službou môže naplniť.“ Poprosil kňazov i laických veriacich o modlitbu, aby „sme na príhovor Bohorodičky Panny Márie, spoločne kráčali k Božiemu kráľovstvu“. Generálny vikár má byť, podľa Kódexu kánonického práva, kňaz, ktorý má viac ako tridsať rokov, má byť pravoverný, bezúhonný, rozvážny a skúsený. Generálnemu vikárovi na základe úradu prislúcha v celej diecéze výkonná moc, ktorá patrí diecéznemu biskupovi, a to na vykonávanie všetkých administratívnych úkonov s výnimkou tých, ktoré si diecézny biskup rezervoval pre seba.


-aj-
CHARIZMA 1/2013

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.