Svätý Otec František píše brazílskym základným spoločenstvám
08.01.2014

Vatikán 8. januára (RV) „Evanjelizácia je povinnosťou celej Cirkvi a celého Božieho ľudu,“ napísal Svätý Otec František v posolstve 13. národnému stretnutiu brazílskych základných spoločenstiev v meste Juazeiro do Norte. Téma stretnutia, ktoré trvalo do 11. januára, znela: „Spravodlivosť a proroctvo v službe životu“. Zúčastnilo sa na ňom zhruba štyritisíc delegátov z približne stotisíc základných cirkevných komunít v 272 brazílskych diecézach.

Svätý Otec vo svojom liste zdôrazňuje, že každý z nás má byť pútnikom, ako vo vidieckych oblastiach, tak v mestách, a prinášať radosť Evanjelia každému mužovi i žene. Pápež účastníkov stretnutia zveruje pod ochranu Panny Márie z Aparecidy a vyzdvihuje, že základné spoločenstvá majú v Cirkvi zásadné evanjelizačné poslanie. „Častokrát prinášajú nový evanjelizačný zápal a schopnosť dialógu so svetom, čím obnovujú Cirkev,“ cituje Petrov nástupca z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium. Zároveň však poukazuje na to, že „veľmi prospieva, ak tieto základné komunity nestrácajú kontakt s bohatou realitou miestnej farnosti, aby sa s chuťou integrovali do organickej pastorácie miestnej cirkvi“ (tamtiež). V závere sa Svätý Otec obracia k brazílskym základným spoločenstvám so slovami sv. Pavla: Beda, keby som nehlásal evanjelium (por. 1 Kor 9, 16).CHARIZMA 1/2014

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.