Božia Prítomnosť jemná, krásna, ohrozená
19.10.2013

Prednášku na stretnutí spoločenstiev v Trenčíne na tému Božia prítomnosť mal Vdp. Juraj Pluta. „Božia prítomnosť je krásna, jemná a ohrozená,“ povedal a vysvetlil, ako nechať vstúpiť Božiu prítomnosť do života. Upozornil na nesprávnosť zakladania si na pocitoch a zážitkoch - riadením sa pocitmi a dojmami: Pán je tu alebo nie je tu. Božia prítomnosť má väčší rozmer než jeden pocit. Aj v prázdnote a neúteche môže byť Pán. Prítomnosť Božia nie je odmena. Je ponuka zo strany Pána, aby sme rástli a slúžili, a nie si užívali. Hlavne vtedy, keď nám nie je dobre, prichádza nás formovať Pán. Jeho prítomnosť nám dáva schopnosť slúžiť. A veľkosť spoločenstva nestojí na ľuďoch, ale na prítomnosti Pána. Človek, ktorý vie slúžiť charizmami, je ten, čo stojí v prítomnosti Krista.

Prečo je to také ťažké? Chybou je myslieť si, že Božiu blízkosť si treba zaslúžiť - hranica pýchy. Taktiež človek nesmie túžbu po Bohu nahrádzať túžbou po človeku, napríklad Adam sa oprel o Evu - hľadal v nej dôveru. Niekedy je prekážkou aj náš aktivizmus, ako hovorí sv. Augustín: „Boh je v nás, ale my sme mimo seba.“ Človek, neprežívajúci blízkosť Pána v osobnej modlitbe, ide len po povrchu a po pár dňoch zážitok vyprchá. Ďalšou prekážkou je hluk - vonkajší aj vnútorný. Ak sa zaoberáme príliš sami sebou, nedokážeme sa stíšiť. Mám objaviť Pánovu prítomnosť - nie seba. V ťažkých chvíľach si treba spomenúť na emauzských učeníkov, ako povedali: „Či nám nehorelo srdce?“ Spomenúť si na to pekné, čo sme s Pánom zažili. Zánik pocitovej radosti nás učí, že zakúšanie Boha nie je Boh - je to len skúsenosť. Nesmú sa nám milosti stať prekážkou, aby sme nezažili ešte väčšie.

Čo robiť? Počúvať Božie slovo - má stvoriteľskú moc. Mať pokoru a ľútosť, ktorá závisí na Bohu, ľútosť nad hriechom, a nie nad sebou. Volať k nemu, modliť sa, lebo pred nami je Boh. Objavme v Božej prítomnosti, čo chce Boh, a nie to, čo chcem ja. V homílii svätej omše otec Peter Brodek vyzval prítomných, aby načerpali Pánovu prítomnosť. Ľudia by mali cítiť Pánovu prítomnosť, kedy sa naše negatívne reakcie menia na pokoj, úsmev... a ľudia sa divia: „Čo sa s tebou deje?“ „Vo mne je Pánova prítomnosť.“ Spomeňme si na slová Písma: „Pôjdeme s vami, lebo s vami je Boh.“


-aj-
CHARIZMA 1/2014

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.