Turíčny festival kresťanských hnutí, komunít a spoločenstiev
23.05.2015

Prvýkrát sa konalo stretnutie 21 hnutí, komunít a spoločenstiev v Nitre 23. mája 2015 v Mestskej športovej hale. Sviatok Turíc akoby zjednotil všetkých prítomných. Každý mal možnosť predstaviť svoje poslanie v Cirkvi, prezentáciami v blokoch svedectiev aj stánkami s vlastnou literatúrou a prospektami.

Stretnutie začalo chválami a modlitbami vedenými spoločenstvami KCHO a Koinoniou sv. Jána Krstiteľa. Nasledovala prednáška generálneho vikára Mons. Petra Brodeka na tému Potreba reevanjelizácie - význam kresťanských hnutí, spoločenstiev a komunít pre Cirkev dnes. Povedal: „Boh nám doprial túžbu zísť sa so všetkými, je to milosť, z ktorej môžeme čerpať a posilniť sa.“

Rád Maltézskych rytierov zabezpečil stánok s nápojmi. Akciu moderovali saleziánsky spolupracovníci. Nasledovala adorácia sprevádzaná piesňami komunity Emanuel a modlitbami Svetského rádu bosých karmelitánov i členov Modlitieb matiek. Počas adorácie bolo rozposlanie učeníkov - absolventov semináru Obnovy v Duchu Svätom. Prednášku o tom, ako Boh pôsobí v našom živote a dáva nám Ducha Svätého, aby sme mu boli svedkami, mali manželia Ducháčkoví z Koinonioe sv. Jána Krstiteľa. Mariánske kňazské hnutie a Združenie mariánskej mládeže pripravili krásny dramatizovaný ruženec.

Svätú omšu slúžil otec biskup Viliam Judák. Slávenie Eucharistie ukončilo Turíčne spoločenstvo spoločenstiev.


-aj-
CHARIZMA 3/2015

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.