Celoslovenská katolícka charizmatická konferencia omladla
28.08.2015

V Trnave sa 28. - 30. 8. 2015 konala 22. katolícka charizmatická konferencia obnovy a evanjelizácie. Téma 22. ročníka bola: Pokánie a modlitba – jediný kľúč k záchrane a požehnaniu seba, rodiny, národa, Európy a Zeme.

Športovú halu už v piatok naplnili veriaci z celého Slovenska. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi konferencie sa tohoročnej zúčastnilo množstvo mladých ľudí. Prítomných privítala Viera Nemcová a slovo na úvod predniesol kňaz Václav Kocian - hlavní organizátori tohto podujatia. Program pokračoval prednáškou otca Mikuláša Tressu CssR Pokánie a modlitba – jediný kľúč k záchrane a požehnaniu. Václav Kocian vysvetlil duchovné súvislosti k téme V ústrety 100. výročiu Fatimy. Svätú omšu za požehnanie konferencie, jej účastníkov a Charizmatickej obnovy celebroval Dušan Lukáč. Poslanec NR SR Richard Vašečka sa v prednáške venoval aktuálnej téme Požehnanie manželstiev a rodín Slovenska: „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ Chvály, svedectvá, modlitby za uzdravenie ukončili piatkový program.

Ranné chvály a vzývanie Svätého Ducha začali nový deň konferencie. Dušan Lukáč prehovoril „do duše“ všetkým členom Obnovy, keď poukázal na novú situáciu v Charizmatickej obnove v „srdci“ Európy. Každý mal možnosť pristúpiť k svätej spovedi aj poprosiť o modlitbu služobné modlitbové tímy. V prednáške: „Máme moc boriť hradby“ kňaz Ján Hallon opísal skúsenosť s realizovaním Božieho slova v praxi - v zaujímavom duchovnom podujatí Sedem vrchov, o ktorom svedčili aj mladí zo spoločenstva Katedrálnici. „Ako žiť v Božej moci? Príkladom je Panna Mária, „ povedal Václav Kocian k téme Víťazné znamenia v „srdci“ Európy. Otec arcibiskup Ján Orosch, ktorý celebroval svätú omšu za pokánie pre „srdce“ Európy, povedal: „Sloboda je odmenou za pokorné žitie učenia Cirkvi.“ Po hodine s Pánom Ježišom, modlitbami za uzdravenie, chválami, svedectvami, veľká „radosť z Pána“ naplnila sálu tancom a spevom. V nedeľu každý očakával najmä slová a modlitby pátra Josepha Vadakkela, vzácneho hosťa z Indie. Združenie JAS konferenciu pripravilo profesionálne, veľmi kvalitne. Naplnila duchovné poslanie a očakávania prítomných.


-aj-
CHARIZMA 3/2015


foto: -pT-
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.