Bohu nič nie je nemožné
Vždy, keď sa modlievame za ľudí, ktorí s vie-rou prídu na modlitbu príhovoru, odnášam si veľké zážitky zo živého Božieho slova. Ani jedno sa nestratí, ale vykoná, čo má a vráti sa späť. A to SLOVO je živý BOH, „skrze ktorého všetko povstalo...“ (por. Jn 1,1-3) O Jeho moci sme sa raz opäť presvedčili.

Je to niekoľko rokov, ako sme sa modlili na stretnutí Obnovy v Trenčíne za jednu ženu. Bola v stredných rokoch a keď povedala svoj úmysel – aby si našla životného partnera, keďže nemá veľa príležitostí spoznať nejakého chlapca, ja som si hneď pomyslela: „Uf! Koľko takých dievčat poznám... Ale Pane, Ty sám konaj, čo my chudáci môžeme bez Teba urobiť?“ A tak sme sa z celého srdca v Duchu Svätom modlili... Na konci som s vierou otvorila Písmo, aby sme dostali povzbudzujúce slovo pre túto ženu. Keďže poznám svojho Pána a MOC jeho slov, s dôverou som sa začítala do prvej hlavy evanjelistu Lukáša. A zrak mi padol na udalosť zvestovania Pána, kde sa Panna Mária pýta anjela: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Odpoveď nebeského posla, že: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni... Lebo Bohu nič nie je nemožné,“ nás úplne dostala. Vstúpila do nás veľká radosť aj z Božieho humoru, že tak trefne sa nám prihovoril, a istota, že bude určite konať, pretože jeho slovo je mocné a naozaj mu je všetko možné. Hľa, aký veľký je náš Boh!
Od októbra do októbra prešiel jeden celý kalendárny rok, kedy sme sa opäť modlili za ľudí. Vždy sa teším na nové prekvapenia a dotyky Boha cez jeho SLOVO. Čas utekal veľmi rýchlo a videli sme, že modlitba sa neujde ľuďom, ktorí od obeda usilovne čakali v dlhom rade. Bolo nám ich ľúto, preto sme napriek našej únave (kto sa modlieva, to pozná) posledným dvom navrhli, že sa hneď po záverečnej svätej omši ešte rýchlo za nich pomodlíme. Dokonca súhlasili, že sa môžeme za nich pomodliť naraz. Tak sa aj stalo. Ja som sa tešila, že nečakali toľký čas nadarmo. No najväčším prekvapením pre mňa bolo, že to bola presne tá žena, za ktorú sme sa pred rokom modlili – a už bola vydatá! Bola som šťastná, že som sa vlastne takto dozvedela o ovocí modlitby spred roka a veľmi ma to povzbudilo. Spolu s manželom trpezlivo čakali a dočkali sa, aby prosili spolu s nami o ich nový, už spoločný úmysel – za požehnanie dieťatka. A znova sme prežili veľkú radosť z jednotnej a spoločnej modlitby, pretože vtedy prichádza Boží Duch na pomoc a obdarúva nás svojimi darmi. Mocným momentom boli pre nás znova slová Písma – tak úžasne živé!
Ježiš hovorí Šimonovi po neúspešnom rybolove: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili.“ Láskavý humor nášho Pána nás znova celkom dostal, no aj Petrova silná viera: „Ale na tvoje slovo spustím siete.“( Lk 5, 4-5) Veľká radosť prenikla moje srdce. Čo sa bojím, či to a to vymodlíme, veď je to Pán, ktorý koná! A túži vykonať ešte ďalšie veľké veci v našom živote.
Ako sa tento príbeh skončil? Človek musí veľa hľadať a poznávať, aká je Božia vôľa, pretože nie vždy a všetko ide podľa našich predstáv. Pán neskôr manželom ukázal, že dieťatko si majú adoptovať. Ani to nie je ľahké rozhodnutie, ale vďaka Bohu sa už táto ich túžba stala realitou.
Nech je Pán za všetky tieto zázraky v našich životoch oslávený!


sr. Anežka Žatková
CHARIZMA 3/2013

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.