Európska katolícka charizmatická konferencia vo Varšave
04.10.2015

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem...!“ (Lk 12,49)

500 účastníkov z viac ako 35 krajín prišlo do Varšavy, aby sa zúčastnili prvej európskej CCR-konferencie, ktorú od roku 2002 organizuje ESCI (Európsky podvýbor ICCRS). Počas prípravy sme cítili, že CCR na našom kontinente potrebuje povzbudenie - a skutočne táto udalosť bola inšpiráciou pre každého !

"Ľudia hovoria, že Európa je slabá a stará dáma, a často to cítime aj my v CCR. Ale: Čo potrebujú najviac ľudia, ktorí chodia po púšti?! " pýtal som sa počas otváracieho zasadnutia. "Keď ste na púšti, nesmiete zabudnúť, že tam vpredu pred vami je prisľúbená zem! Myslím, že je čas znovu získať našu zasľúbenú zem ako CCR v Európe! Je na čase opäť sústrediť sa na Pána, namiesto na svoje problémy a chudobu. Je čas znovu žiť v sile Ducha Svätého!"

Víkend vo Varšave bol naozaj o zameraní našej identity a o volaní ako CCR. Dr. Mary Healy (Michigan, USA), predsedkyňa doktrinálnej komisie ICCRS, hovorila o živote v sile Ducha Svätého: "Duch Svätý je jedinou odpoveďou na problémy dneška! Pán nás volá, aby sme žili v tomto prúde milosti. Existuje toľko ľudí okolo nás, ktorí nepoznajú Boha! Novú evanjelizáciu možno konať a žiť v sile Ducha Svätého!"
Mary Healy povzbudila publikum, aby sa nezanedbával krst a dary Ducha Svätého. Jasne uviedla: "Nadprirodzené musí byť Normálnym pre nás kresťanov!"

Nasledujúci deň, Dr. Johannes Hartl (Augsburg, Nemecko), zakladateľ "modlitebne v Augsburgu", hovoril o situácii v súčasnej Európe (utečenci, situácia spoločnosti, cirkvi a CCR), a vyhlásil, že kresťania majú vždy výber z dvoch možností: Možnosť 1 ("posilniť sa Bohom"), je vždy lepšia, ako variant 2 ("strach"). Spýtal sa: "Čo je lepšie: kríza v Európe alebo strach kresťanov? Strach a obavy nás vedú do otroctva. Je oveľa lepšie žiť v slobode synov a dcér Pána! Až potom môžeme čeliť problémom dneška a vidieť víťazstvo Dávida, ktoré zakúsil, keď čelil obrovi Goliašovi." Johannes pokračoval: "Svet sa mení, ale my sa nesmieme dopustiť chyby a žiť pohodlný život - evanjelium je pre nás výzvou.“
V závere svojej reči sa Johannes zmienil o troch oblastiach, na ktoré sa potrebuje CCR zamerať v nasledujúcich rokoch: (1) jasné, biblické a praktické učenie, (2) povzbudenie k hlbokému modlitebnému životu a (3), odvážne a múdre vedenie.
Samozrejme, že účastníci mali možnosť ísť hlbšie do týchto a ďalších tém v rámci workšopov, ktoré sa konali v popoludňajších hodinách.

Povzbudzujúce svedectvo z Malty (Život v Duchu - semináre pre kňazov) a zo Slovenska (Obnova v spoločnosti a jednota medzi kresťanmi) podčiarkla prednášky Mary Healy a Johannesa Hartla.

Eucharistické slávenia viedli poľskí biskupi, ktorí sa prišli s nami stretnúť, pretože sú priatelia poľskej CCR, a dvaja biskupi, ktorí sa podieľali na konferencii: Bishop Bronislav Dembowski (Poľsko) a arcibiskup Kevin McDonald (Anglicko).

Večerné stretnutia začali vždy nejakým vstupom z "vonku". V piatok sme mali Monsignora Miguela Delgado (Pápežská rada laikov, Vatikán), ktorý nám pripomenul skutočnú identitu CCR v Cirkvi tým, že uviedol najvýznamnejšie vyhlásenia pápeža Františka o CCR, jej podstate a povolaní. V sobotu sme mali zástupcu úradu Svetového-mládežníckeho dňa v Krakove (Poľsko), ktorý oslovil celú CCR, aby pozvala mládež na SDM v Krakove 2016. Oba večery sa končili chválami a pobožnosťami, službou a modlitbou.

Chvály a pobožnosti - uctievanie viedla nadšená skupina mladých charizmatikov z Holandska „Jakubov rebrík“, ktorí nám pomohli vstúpiť do prítomnosti Pána mocným spôsobom.
Na záver konferencie, Michelle Moran (Anglicko, prezident ICCRS), opäť povzbudil všetkých prítomných kráčať a žiť v sile Ducha Svätého. "Samozrejme, že v Európe žijeme v ťažkých časoch aj dnes! Ale my by sme sa mohli učiť od našich bratov a sestier z iných kontinentov: Tam, kde je prenasledovanie, viera rastie! Áno, Európa je slabým a problematickým kontinentom - ale Boh nezabudol na Európu! Tí, ktorí sa zameriavajú iba na svoje problémy, budú vidieť len problémy! Kto sa nepozerá dopredu, tomu chýba vízia! Boh chce, aby sme žili v slobode synov a dcér Božích a mocou Jeho Ducha! Vráťme sa domov posilnení touto nádejou, ktorú nám dal Duch v týchto posledných dňoch!"
Dostalo sa nám veľa spätnej väzby a účastníci boli povzbudzovaní a požehnaní v mnohých ohľadoch v priebehu konferencie. Ďakujem tým, ktorí prišli, aby boli s nami, ďakujem tým, ktorí sa modlili za nás, ďakujem všetkým, ktorí umožnili, aby táto konferencia priniesla veľa požehnania!Dn. Christof Hemberger,
Predseda Európskeho podvýboru ICCRS (ESCI)

prevzaté z INFO-LIST (Euccril) Európskej katolíckej charizmatickej obnovy,
21.októbra 2015,
preklad: Helena GabčováCHARIZMA 1/2016


foto: Myriam Laureys, www.swordofthespirit.net
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.