Stretnutie vedúcich spoločenstiev 2015
21.11.2015

Ani sychravé jesenné počasie neodradilo vedúcich spoločenstiev Nitrianskej diecézy, aby sa stretli v Kňazskom seminári sv. Gorazda.

Po chválach Mons. Peter Brodek povzbudil prítomných používať na spoločenstve charizmy a načúvať Duchu Svätému, pretože ako povedal: „Spoločenstvo by nemalo končiť bez posolstva od Pána - výzvy, očakávania, úlohy.“ Taktiež informoval o slovenskom vydaní dokumentu Krst v Duchu Svätom, ktorý pripravilo ústredie Medzinárodnej katolíckej charizmatickej obnovy v Duchu Svätom (ICCRS) v Ríme. Nájdeme v ňom vysvetlenie znakov a ovocia krstu v Duchu Svätom, jeho biblické základy, teologickú reflexiu a najčastejšie pastoračné otázky k tejto téme. Dokument kladie dôraz aj na organizovanie seminárov obnovy v Duchu Svätom. Prítomní boli pozvaní tak ako sv. Pavol „hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe...“ Dôležité je venovať sa tým, ktorým sa nemá kto venovať. „Spoločenstvo by mohlo prijať jedného člena do roka, nie takého, ktorého chcú všetci, ale koho nikto nechce,“ povedal Mons. Brodek. Spoločenstvá KCHO majú byť vždy otvorené pre prijatie nových členov a uzavreté spoločenstvo nie je spoločenstvo Obnovy. Nasledovala živá diskusia venovaná aktuálnym problémom, témam a praktickým otázkam spoločenstiev. Prítomní sa zhodli, že v diecéze chýba kvalitná mládežnícka hudobná kapela KCHO, venujúca sa evanjelizácii mladých.

V homílii počas svätej omše, ktorá bola vyvrcholením stretnutia, kňaz Juraj Pluta vysvetlil, ako môžeme získať silu prítomnosti Ducha Svätého. Vzorom je Panna Mária, ktorá sa zriekla svojich predstáv - prijala Božiu vôľu v svojom živote, vtedy prišiel Duch Svätý. Tiež Ján Krstiteľ nám ukázal cestu: „Ja sa mám umenšovať a on musí rásť.“


-aj-
CHARIZMA 1/2016


foto: pT
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.