Večer duchovného slova a modlitby
08.02.2016

Kostol Navštívenia Panny Márie (Kláštor) v Nitre bol aj po svätej omši nezvykle naplnený. Stretli sa tu veriaci z mnohých farností na „Večer duchovného slova a modlitby", ktorý pripravili spoločenstvá Obnovy v Duchu Svätom.

Chvály rozozvučali chrám. Nasledoval príhovor Mons. Petra Brodeka na tému „Skutky duchovného milosrdenstva“. Povedal: „Milosrdenstvo je ako slnko, ktoré svieti na dobrých aj zlých, je konkrétne, buď je vidieť alebo nie je vidieť.“ Prítomným pripomenul prvý skutok milosrdenstva - hriešnikov napomínať: „Aj pápež František sa prihovára kňazom, rodinám, bohatým aj mocným a napomína, pretože aby svet mohol byť milosrdnejší, je potrebné ho naprávať.“ Mons. Peter Brodek vysvetlil, aký dôležité je spôsob napomínania, aby sa človek pre naše tvrdé napomenutie neuzavrel. Prvou podmienkou je láska a nemalo by chýbať ani poukázanie na východisko z danej situácie. Nemáme sa báť napomínať, pretože Boh aj touto službou chce uzdravovať prostredie. Musíme prosiť, aby sme dokázali napomínať z lásky a zachovávali milosrdnú diskrétnosť - nehovorili o chybách a hriechoch iných.
Opäť zazneli duchovné piesne a mnohí prichádzali k sviatosti zmierenia a na modlitbu príhovoru v bočných lodiach kostola.

Počas Roka Božieho milosrdenstva budú Večery duchovného slova a modlitby v tomto kostole každý prvý pondelok v mesiaci.


-aj-


foto: pT
Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.