Neuzatvárajme sa do seba
V našej sérii predstavovania tentoraz prinášame rozhovor s kňazom Václavom Kocianom, zodpovedným KCHO v Banskobystrickej diecéze, zo zvolenského Združenia Jas. Patria doň spoločenstvá Obnovy v Duchu Svätom, najmä v dekanských mestách Banskobystrickej diecézy i v niektorých ďalších obciach dekanátov. V Banskej Bystrici a vo Zvolene ich je po desať, v Prievidzi sedem a v ďalších mestách ako Levice, Šahy, Krupina atď. ich je od jedného do piatich, pričom do modlitbových spoločenstiev sa zapája približne tristo sestier a bratov.

Ako by ste predstavili Jas?
Jas je združenie veriacich katolíkov na Slovensku, ktorí sa usilujú o obnovu a evanjelizáciu v Duchu Svätom v katolíckom duchu a v spojení s pastiermi miestnych cirkví. Združenie Jas a naše stanovy schválil banskobystrický biskup Rudolf Baláž a bolo zaregistrované na sviatok svätého Lukáša 18. októbra 1990. Boli sme prvým a dlho jediným združením, ktoré zabezpečovalo katolícku jednotu a formáciu členov a spoločenstiev Obnovy v Duchu Svätom nielen v našej diecéze, ale aj takmer na celom Slovensku. Robili sme to pomocou stretnutí vedúcich, seminárov Obnovy, charizmatických konferencií a tiež pomocou kňazskej asistencie a vydávaním časopisu Nová zvesť, predchodcu Charizmy, brožúr a kníh.

Ako ste sa dostali do Obnovy?

Veľká časť prvých členov Obnovy na Slovensku dostala prvé volania, impulzy a požehnania Ducha prostredníctvom svedectiev a modlitieb horlivých maďarských bratov a sestier z Budapešti, najmä v jubilejnom roku svätého Metoda 1985. Vtedy som tam bol aj ja so zvolenským spoločenstvom trikrát a raz boli aj oni u nás. A Duch Svätý nás naplnil a naštartoval na novú cestu dobrodružstva viery s ním. Niektorí sa dostali k Obnove cez Poľsko, Moravu, Česko alebo aj Francúzsko. Ale najviac cez Maďarsko.

Aká je Vaša funkcia?

Ja som kňaz, od začiatku poverený duchovnou asistenciou Združenia Jas a charizmatickej obnovy a vedením nášho evanjelizačného a vydavateľského centra vo Zvolene. Teraz už ako dôchodca som celkom uvoľnený naším biskupom pre túto službu.

Aká je vo všeobecnosti úloha kňaza v spoločenstve?

Veľmi dôležitá. Kňaz zabezpečuje spojenie s biskupom, má úlohu rozlišovať a spravovať charizmy členov a zapájať ich do služby nielen v spoločenstve Obnovy, ale aj v miestnej cirkvi. Kňaz duchovne usmerňuje, vyučuje a vykonáva sviatostnú kňazskú službu, najmä na obnovách celého miestneho spoločenstva. Je veľkou pomocou pre katolícku jednotu, rast a plodnosť spoločenstiev.

Ako približne vyzerá program spoločenstva?

Program nášho veľkého spoločenstva sa začína svätou omšou s krátkou adoráciou s požehnaním. Po ňom nasleduje vlastné charizmatické stretko: modlitby chvál a vďakyvzdania, počas nich modlitby či spev v novom jazyku, svetlo zo Svätého písma, prípadne z prorockého slova, slová poznania, múdrosti, obrazu, modlitbová odpoveď a chvály. Po potrebnom informovaní nasleduje služba premodlievania a orodovania za rôzne aktuálne potreby, napríklad uzdravenie, oslobodenie, pomoc v duchovnom raste, rodina, Slovensko, prenasledovaní pre vieru a spravodlivosť, mier vo svete, napríklad na Ukrajine. Na záver poďakovanie a voľný rozhovor. Raz mesačne sa preberá po adorácii alebo ako homília formačná téma. Na malých stretnutiach je to isté, ale bez svätej omše a adorácie.

Kto by na spoločenstve nemal chýbať a kto je tam nežiaduci?

Na spoločenstve by nemali chýbať bratia a sestry, ktorí sa zaviazali doň patriť, potom vedúci spoločenstva s dopredu pripraveným programom. Ďalej Božie slovo, svedectvo, chvály, modlitby alebo spevy v novom jazyku, počúvanie vnuknutí a charizmatická služba premodlievania v jednomyseľnej modlitbe nielen členov a rodiny často s vkladaním rúk, ale aj naliehavých problémov na Slovensku a vo svete. A samozrejme, nemal by chýbať rozhovor v priateľskom duchu. Bratia a sestry psychicky narušení nie sú vhodní pre bežné malé spoločenstvo. Treba sa im venovať individuálne alebo v špeciálnom spoločenstve.

Organizujete konferencie, prednášky či iné podujatia?

Samozrejme. Organizujeme konferencie raz ročne s bohatým programom - ohlasovanie Božieho slova, sväté omše, zväčša biskupské, klaňanie a chvály, premodlievanie jednotlivcov v malých skupinkách, svedectvá, modlitby za uzdravenie, požehnanie a za naplnenie Duchom Svätým a radostné kresťanské spoločenstvo.
Prednášky sú v súlade so spoločným duchovným zameraním Cirkvi na Slovensku a vo svete. Tento rok je to najmä Sedembolestná a rodiny. Ale prednášky sú zamerané aj na permanentný život, obnovu a evanjelizáciu v Duchu Svätom. Preto hlavné tematické zameranie tohoročnej charizmatickej konferencie bude Sedembolestná a Duch Svätý na Slovensku, najmä v rodinách. Celkovo sme vydali okolo 60 publikácií, z ktorých niektoré sú stále žiadané, najviac Vnútorné oslobodenie a uzdravenie – východisko šťastného života od Tomislava Ivančiča, Krížové cesty od Viery Nemcovej a Modlitby oslobodenia od Zlého a citových rán I. a II. odo mňa. K poznaniu Božej vízie pre nás podľa sv. Jána Pavla II. a odkazu sv. Cyrila a Metoda tiež prispeli viaceré naše publikácie, ktoré sa mi podarilo pripraviť. Najviac oslovili Uzdravenie Slovenska 2, Svetlo zo Solúna a Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo.

Sú aj trochu negatívne ohlasy na konferencie – že sú trochu drahé a dávate o nich vedieť dosť neskoro. Je to tak?

Áno, sú ľudia, ktorí sú a možno aj budú nespokojní tak či onak. Ale na druhej strane je tu aj veľa pozitívnych ohlasov. Drahé? V dnešnej dobe? Za tri dni a myslím si, že kvalitného programu, či sa to týka svätých omší, prednášok, modlitieb za vnútorné alebo fyzické uzdravenie, oslobodenie a na záver dňa Ježišovej diskotéky to vôbec nie je drahé. Tých 20 až 24 eur v porovnaní s kinom (za dve hodiny okolo 8 až 13 Eur a možno aj viac) alebo s cenami lístkov na rôzne spevácke skupiny (dokonca aj na cirkus) to nie je drahé. A väčšina bratov a sestier nechodí na tri dni, ale len na jeden alebo dva a tie sú finančne odstupňované. Tiež sa dávajú zľavy študentom a mnohodetným rodinám alebo invalidom, takže časť rozpočtu konferencie sa viackrát pri nižšej účasti dotuje z predaja kníh na konferencii a tak sme v mínuse, ako to bolo aj v minulom roku. Čo sa týka meškania informácií o konferencii, niekoľkokrát boli zapríčinené čakaním na odpoveď pozvaného hlavného prednášajúceho zo zahraničia, niekedy sme azda neodhadli potrebný predstih na prípravu a nepredpokladali sme komplikácie.

Čo je tá Ježišova diskotéka?

Radostné pásmo svedectiev, modlitieb a najmä chvál, kde sa bratia a sestry po náročnom celodennom programe trochu uvoľnia a spievajú a na konci aj tancujú na česť a slávu Božiu.

Aké sú Vaše doterajšie úspechy?

Dvadsať konferencií vo veľkých halách, dva veľké evanjelizačné semináre vo veľkých halách, množstvo menších seminárov a duchovných cvičení a obnôv aj za pomoci zahraničných misionárov, vydanie asi 60 publikácií pre evanjelizáciu a Obnovu v Duchu Svätom na Slovensku. Ďalej veľa vnútorných či fyzických uzdravení, prebúdzanie charizmatického rozmeru na Slovensku a vovedenie mnohých bratov a sestier do Obnovy v Duchu Svätom, najmä na konferenciách a v seminároch Život v Duchu.

A prípadné neúspechy?

Niektoré ekonomické problémy a krízy počas 24 rokov našej organizácie. Popracovať by bolo potrebné aj na zapojení viacerých kňazov do duchovnej asistencie Obnovy, lepšie podchytiť mladých a dopracovať pomôcky pre duchovný zápas o budúcnosť rodín Slovenska a Európy.

Na čom práve pracujete, čo dúfate, že sa podarí?

Práve sme dokončili seminár Život v Duchu, teraz pripravujeme 21. konferenciu Obnovy a evanjelizácie v Duchu Svätom a robíme po kostoloch evanjelizačné obnovy s prednáškou, adoráciou a modlitbami. Modlíme sa najmä za rodiny, za naplnenie Božejvízie so Slovenskom, ako nám ju predložil najmä sv. Ján Pavol II., ale aj za iné potreby vo svete, teraz najmä za Ukrajinu a obnovu kresťanských koreňov v Európe, najmä v Európskej únii. Najčastejšie sa však modlíme za vnútorné a fyzické uzdravenie bratov a sestier a za uzmierenie a oslobodenie démonizovaných osôb a rodových koreňov.

Cítite podporu vedenia Cirkvi?

Áno, či už je to dovolenie už zosnulého biskupa Rudolfa Baláža založiť Združenie Jas, ďalej dovolenie biskupov organizovať konferencie, ich požehnanie a slávenie svätých omší na konferenciách, súhlas s prednášateľmi z cudzích krajín. Ako prví sme pozvali Eliasa Vellu, Jozefa Vadakkela, Jamesa Manjackala, Jozefa Mariakumara, Rúfusa Pereiru a ďalších.

Čo by ste odporučili iným spoločenstvám?

Dve veci, ktoré odporúčam aj sebe a mojim spoločenstvám:
Po prvé: Neuzatvárajme sa do seba, ale majme odvahu odstraňovať popol sebectva a prikladať nové polienka do spoločnej vatry Ducha Svätého službou a zapaľovaním nových členov, aby sa Kristov oheň čo najviac rozhorel a rozšíril na Slovensku.
A po druhé: Plňme výzvu, ktorú dal Obnove v Duchu Svätom kardinál Korec pri našej návšteve uňho pred pätnástimi rokmi: Premodlievajte Slovensko! Ako? Podľa Božieho plánu, ktorý nám viac ráz predložil pápež Ján Pavol II. vo vytrvalom jednomyseľnom duchovnom zápase. Potom zabodujeme v Európe a prinesieme pravý pokrok a požehnanie nám aj jej.


Bohuš Petrík
CHARIZMA 2/2014

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.