Potrebujeme mať nastavené „široké plachty“
Poznáme ho zo stránok časopisu Charizma, z prednášok na stretnutiach Obnovy - koordinátora Katolíckej charizmatickej obnovy Slovenska. Kňaz, ktorý slúžil Bohu ako kaplán, farský administrátor, špirituál kňazského seminára, exorcista a v súčasnosti je generálnym vikárom. Prinášame sľúbený rozhovor s otcom Petrom Brodekom.

Ako vnímate Svätého Otca Františka? Čo Vás na ňom najviac oslovilo? Poznáte jeho vzťah k hnutiu Obnovy v Duchu Svätom?

Svätý otec František prináša do Cirkvi nové výzvy. Zvýšený dôraz kladie na osobné stretnutie s človekom, ktorému chce on i Cirkev slúžiť. Venuje sa obyčajným ľuďom a i sám pôsobí „obyčajne“. To, samozrejme, vyvoláva veľké sympatie, ale aj isté napätie zo strany zástancov zaužívaných zvyklostí. Čo sa týka vzťahu k Obnove, môžem len konštatovať jeho aktívnu účasť na charizmatických modlitbách i podporu, ktorú vyjadroval spoločenstvám Obnovy v Argentíne. Myslím, že je blízkym priateľom charizmatického kňaza Raniera Cantalamessu, čo môže tiež dosť naznačovať. Pre mňa je silným odkazom jeho skromnosť, jednoduchosť i odkázanosť na modlitbu veriacich.

Máte praktickú radu pre tých, ktorí chcú žiť v Duchu Svätom, ale zatiaľ sa im veľmi nedarí, akosi sa „neozýva“? Ako sa nedať oklamať zlému a dokázať rozlíšiť pravú cestu?

Rady nie je až tak ťažké dať, ťažšie je dosiahnuť vytúženú predstavu. Poznanie, ako žiť v Duchu, nám dáva Písmo i ľudská skúsenosť. Duch Svätý sa prejavuje mnohorakým spôsobom a práve preto považujem za dôležité neohraničovať jeho prejavy len do našich predstáv. Potrebujeme mať nastavené „široké plachty“, do ktorých sa môže oprieť a my zachytiť jeho dotyk. Stála túžba žiť pod vplyvom Ducha je rozhodujúca. Dokonca si dovolím povedať, že ona zamedzuje iným vplyvom, aby nás nepomýlili.

Kedy Vás nezabudnuteľne oslovil Duch Svätý?

Okrem nespočítateľných oslovení v živote najsilnejšie ostávajú v pamäti tie, ktoré spájam s osobným obnovením života. Bol to čas, keď moja túžba po živote v Duchu Svätom asi dozrela, lebo pri modlitbe bratov a sestier za vyliatie Ducha Svätého som bol natoľko zasiahnutý jeho prítomnosťou, že až vtedy som začal spoznávať jeho posväcujúcu a premieňajúcu moc nad mojím životom. Je tomu už vyše dvadsaťpäť rokov, čo môžem žiť z tejto milosti.

Je pre Vás sviatok Turíc výnimočný?

Aj po predchádzajúcej odpovedi je asi prirodzené, že odpoviem „áno“. Tak ako slávime narodenie Božieho Syna, jeho umučenie a slávne zmŕtvychvstanie, tak súčasne pokračuje jeho dielo spásy zoslaním Ducha Svätého na Cirkev. Samozrejme, že okrem každoročnej liturgickej slávnosti celej Cirkvi, považujem tento čas za osobitne význačný aj pre spoločenstvá Charizmatickej obnovy, pretože ide vlastne o „hodovú slávnosť“ Obnovy v Duchu. Je to výnimočná príležitosť počas roku viac hovoriť o Tretej osobe Najsvätejšej Trojice aj s ostatnými kresťanmi, približovať i posilňovať život v Duchu a samozrejme vrúcnejšie sa modliť, aby obnovoval naše životy svojou prítomnosťou. V našich farnostiach sú zaužívané tradičné novény či iné liturgické slávenia, uvádzajúce nás do života v Duchu Svätom, a predsa sa naskytá ešte veľa príležitostí, kde práve ľudia, obnovení mocou Zhora, môžu vydávať pekné svedectvá i oživovať tradíciu.


-aj-
CHARIZMA 2/2013

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.