Dych Božej lásky
Mons. Vilam Judák, diecézny biskup, ktorý nás potešil svojou prítomnosťou a koncelebrovaním svätej omše na stretnutí spoločenstiev Katolíckej charizmatickej obnovy v Duchu Svätom nitrianskej diecézy na vigílii Turíc, trpezlivo, pokojne a s milým úsmevom prijal pozvanie na rozhovor.

Aký máte vzťah k obnove v Duchu Svätom?

Tak ako každý kresťan. Bez Ducha Svätého sa nedá obnovovať ani Cirkev ani vlastný život. Pán Ježiš povedal: „ Bezo mňa nič nemôžete urobiť “, takže to je úloha v dejinách spásy, aby sme prijímali Ducha Svätého, aby sme s Ním spolupracovali a aby sme prinášali ovocie, ktoré Pán Ježiš od nás čaká.

Kedy ste vo vašom živote zacítili silné pôsobenie Ducha Svätého?


Nemal som nijaké mystické zážitky, ale vždy, keď si uvedomujem, že Boh je so mnou, tak vtedy sa cítim silný, aj keď som ako človek slabý.

A čo „odporúčate“ ľuďom, ktorí sa cítia slabí a myslia si, že ich Boh už opustil? Čo by v takom prípade mali robiť?


Mali by si uvedomiť, že Boh nie je ďaleko od nás, že v ňom žijeme, hýbeme sa a sme a je potrebné, aby si vytvorili osobný vzťah k Duchu Svätému, lebo niekedy nám hrozí, že azda si vieme predstaviť, čo je Otec, Ježiš Kristus sa stal človekom, takže cez tie jednotlivé tajomstvá spásy máme k Nemu blízko, a Duch Svätý sa nám zdá vzdialený, akoby sme mali takú nejasnú predstavu o Ňom. Ale On je dych Božej lásky, takže je to niekto, kto nás miluje, kto nám pomáha, kto nás dvíha, u koho máme oporu. Je naším zástancom, je to náš obhajca, náš advokát. Je to niekto, s kým môžeme vždy rátať.

Čo by ste odkázali veriacim Katolíckej charizmatickej obnovy v Duchu Svätom?


Aby v tom, čo sú presvedčení, že je dobré, pokračovali. Aby sa ponárali do tohto tajomstva čím viac, aby boli v tom ovzduší Ducha Svätého. Na dôkaz v spojení s hodnotami, ktoré Duch Svätý dáva ako dary a aby, samozrejme, obohacovali spoločenstvo, v ktorom žijú. Teda aby sa usilovali prenikať do tohto sveta a s Duchom Božím, s Duchom Ježišovým, lebo duch tohto sveta sa nám zdá mnohokrát veľmi silný, ale silný je len pre toho, kto sa dá do jeho stratégie a kto koná podľa neho. Preto ľudia dokážu nenávidieť, vedia vraždiť alebo viesť vojny, keď sa dajú opantať duchom sveta. Ale pokiaľ sa dáme viesť Duchom Svätým, vtedy nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo zo strany sveta.

Čo považujete za najväčší dar od nášho nebeského Otca?


To, že som dieťa Božie.


Eva Koprdová
CHARIZMA 3/2010

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.