A blahoslavená je tá, ktorá uverila,... (Lk 1, 45)
Uverila som Bohu, že sa na mne zjavia Božie prisľúbenia a presvedčila som sa o tom, že Božie slovo je pravdivé a Boh v pravom čase naplní to, čo prisľúbil. A niekedy nám dá ešte oveľa viac, za čo mu zo srdca ďakujem. Nech je velebený naveky.

Môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že keď sa človek v úprimnosti srdca modlí, predkladá svoje prosby i túžby Bohu vo viere a v dôvere, tak Boh to naplní, koná veľké a obdivuhodné veci v našich životoch. A keď sa k našej modlitbe pridajú aj iní bratia a sestry z našich spoločenstiev, tak je naša modlitba ešte silnejšia a účinnejšia. Modlila som sa päť rokov za životného partnera, manžela, s ktorým budeme môcť vytvoriť dobrú, kresťanskú rodinu a Boh ma vyslyšal nad moje očakávanie, aj nad očakávanie mojich známych. Pretože tak, ako to urobil, na to by nikto ani len nepomyslel.

Náš Boh je taký úžasný a nádherný, že vždy nás môže niečím milým prekvapiť. Po svadbe, ktorá bola po pol roku nášho chodenia, v novembri 2011, sme sa spolu s manželom aj známymi modlili a prosili nebeského Otca o nový život, za naše bábätko. A Pán nás do šesť mesiacov vypočul. A blahoslavená je tá, ktorá uverila,... (Lk 1, 45)

Je to pre mňa všetko také vzácne, až neuveriteľné, a každý deň ďakujem Bohu a chválim ho za môjho manžela, za naše bábätko a všetky tie veľké veci, ktoré pre nás urobil. Modlili sme sa s manželom okrem iného aj za finančné zabezpečenie, pretože prerábame starý dom a Boh nám poslal do cesty veľa dobrých ľudí, ktorí nám pomáhajú duchovne aj materiálne. A my dvaja nestačíme žasnúť nad dobrotou a láskou nášho nebeského Otca. Z úprimnosti srdca mu ďakujeme za všetkých bratov a sestry, ktorí nás podporujú a majú nás radi. Sme šťastní, že môžeme patriť do spoločenstva Kristovej lásky a že sa môžeme navzájom povzbudzovať, podporovať duchovne či materiálne, a tak si navzájom obohacovať naše životy, žiť s Bohom a pre Boha, a zároveň aj s ľuďmi a pre ľudí. Ale najväčšiu radosť mám z toho, že Boh premieňa naše srdcia a vedie nás, aby sme rástli a dozrievali v duchovnom živote a naplnili Boží plán, ktorý má s nami. Zo srdca prajem všetkým čo najviac skúseností s Božou láskou. Nech sa oslávi v našich životoch a nech stále koná v nás aj okolo nás veľké veci.


Janka Chytrá
CHARIZMA 2/2013

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.