Ktorá cesta je správna?
Ako spoznám, aká je Božia vôľa?

Povedzme to otvorene, nie je jednoduché rozlíšiť Božiu vôľu. Je jednoduché rozhodovať sa medzi dobrom a zlom. Netreba sa zapodievať otázkou, či môžete ísť na potrat alebo nie. Pri tomto nepotrebujeme nijaké rozlišovanie, tu ide o poslušnosť. Sú ale situácie, keď máte pred sebou dve dobré možnosti a vy neviete, ktorú z nich si vybrať.
Ak máte možnosť niekoho sa spýtať, urobte tak, ale vy sa musíte rozhodnúť. Časom sa dozviete, či ste sa rozhodli správne. Ak vaše rozhodnutie nebude najlepšie, vždy budete mať možnosť vrátiť sa späť.
Pri rozhodovaní je dôležitá modlitba, veľa modlitby. Povedzte Bohu: „Pane, ak je to tvoja cesta, požehnaj ju. Ak to nie je tvoja vôľa, zruš to, znič to.“ Ja to tiež tak robím pred každou misijnou cestou. Modlím sa: „Pane, ak je to tvoja cesta, požehnaj ju, a ak nie, ty vieš ako ju prekaziť.“ Nie raz sa stalo, že som mal ísť na seminár, a ochorel som. Prijal som, že Boh to nechcel, lebo ja som mu dal plné právo, aby prekazil moju cestu. Takto Boh cez okolnosti môže ukázať, čo je jeho vôľou. Ak sa modlíte a s dôverou odovzdávate situáciu Ježišovi do rúk, budú okolnosti podporovať vaše rozhodnutie, alebo vám v ňom budú brániť, môžete to považovať za Božiu vôľu.
„Pane, ty vieš, že som len človekom, potrebujem tvoje svetlo. Robím to, čo si myslím, že je dobré, ale odovzdávam všetko do tvojich rúk. Potvrď tvoj plán pre mňa alebo ho prekaz.“ Takto môžeme plynule ísť vo svojom živote bez akýchkoľvek ťažkostí. Otvor svoj život Bohu a jeho vôli a On ťa bude na základe okolností viesť cestou životom.

páter Elias Vella, OFM conv.
16.4.2013 Tatranská LomnicapT
CHARIZMA 2/2013

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.