Tajomsto Feng šuej
Ako by sme mali prijímať feng šuej, keď dnešná doba ho prezentuje ako vnesenie harmónie, zdravia, blahobytu, úspechu a uzdravenia vzťahov v rodine. Je vhodné zariadiť si podľa neho byt alebo záhradu?

Nie všetko, čo dnešná doba preferuje alebo prezentuje ako dobré, v skutočnosti aj dobrým je. Zvlášť my kresťania by sme mali byť obozretnejší, mali by sme rozlišovať, o aký druh ducha ide. Pravidlá rozlišovania nám ponúka napríklad sv. Ignác z Loyoly v duchovných cvičeniach. My charizmatici máme byť otvorení a prosiť si o charizmu rozlišovania, ktorá nás vystríha pred používaním vecí, ktoré nie sú vhodné pre náš duchovný rast.
,,Feng šuej je stará čínska metóda, ktorá sa zaoberá harmóniou človeka so životným prostredím. Po stáročia sa považuje za tradičnú cestu ku šťastiu. V metóde sú obsiahnuté nábožensko-filozofické základy taoizmu a starobylé veštecké umenie.“
Teda celá metóda nemá s kresťanstvom nič spoločné. My dobre vieme, že ak je niečo spojené s okultizmom, treba sa od toho vzdialiť. Okultizmus nie dobrý alebo zlý. Všetko čo je okultné je pre človeka nebezpečné. Boh zakazuje všetky druhy okultizmu a Božie slovo nás priam
vystríha pred modloslužbou. Pozri : Ex 20,2-3. ; Lv 20,27; Dt 18,10-14; Mudr 12,4; Ez13,17-18; Lv20,6; Sk 16,16-18; Sk 13,6-11. Napokon najvyššou autoritou je pre nás Spasiteľ sveta Pán Ježiš Kristus, ktorý v Matúšovom evanjeliu hovorí: „Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“ Mt 24,24.
Ak si teda kresťan zariaďuje byt, záhradu, tak nech si zavolá kňaza, aby mu to posvätil. Posvätenie je prejavom toho, že prosíme Boha, aby náš príbytok požehnal a naplnil svojim Duchom. Harmónia, šťastie, pokoj, človek nájde len vtedy, ak bude plniť vôľu Nebeského Otca. A aká je tá vôľa? Žiť podľa Božích prikázaní a svedomito si plniť svoje každodenné povinnosti. Otec, matka rodiny, ako otec, matka, ktorí sa starajú a ktorí milujú svoju rodinu a venujú čas Bohu, rodine, ale aj iným ľudom. Tu je potrebné pripomenúť, že máme svoj život odovzdať Ježišovi Kristovi a jeho urobiť Pánom svojho príbytku.


Miroslav Kukla
CHARIZMA 3/2012

Vaše komentáre, postrehy, otázky môžte posielať na: kchoslovenska@gmail.com
Katolícka charizmatická obnova Slovenska. Texty prispievateľov neprechádzajú jazykovou a štylistickou korektúrou.